UkraineSlovakia.sk

Psychologická podpora

Psychologická pomoc V prípade potreby sa môžete obrátiť na bezplatné a anonymné krízové linky, ktoré poskytujú psychologickú pomoc v ukrajinskom jazyku. Sú určené ľuďom alebo ich príbuzným, ktorí sa v dôsledku vojny na Ukrajine ocitli v krízovej situácii. Krízová linka Človeka v ohrození a poradne IPčko 0800 500 888ukrajina@ipcko.skKaždý deň 8:00 – 20:00 hod.krizovalinkapomoci.sk Linka dôvery […]

Právna pomoc

Právne poradenstvo V prípade, ak potrebujete právne poradenstvo, môžete sa obrátiť na tieto organizácie: Liga za ľudské práva (bezplatne) IOM – International Organization for Migration (bezplatne) Centrum právnej pomoci (bezplatne) Slovenská advokátska komora (bezplatne) Nenávistne motivovaný trestný čin Boli ste terčom, alebo svedkom slovného, fyzického, alebo iného, nenávisťou motivovaného, útoku z dôvodu rasy, národnosti, etnickej […]

Užitočné kontakty

Núdzové telefónne linky 112 – Jednotné európske číslo tiesňového volania 155 – Zdravotná záchranná služba 158 – Polícia 159 – Mestská polícia 150 – Hasiči 0800 800 818 – Národná linka pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi Informačné a asistenčné služby pre cudzincov Liga za ľudské právaTel: +421 800 222 350Pondelok – Piatok, okrem sviatkov: 9:00 […]