UkraineSlovakia.sk

Krok za krokom návod: Ako si hľadať ubytovanie na Slovensku alebo v zahraničí

Mareena pripravila návod, ako postupovať pri hľadaní ubytovania na Slovensku alebo v zahraničí. Krok za krokom návod 1. Rozhodnite sa, kde chcete bývať  Čím špecifickejšie, tým lepšie. Berte pri rozhodovaní do úvahy potreby vášho okolia – kde sú dostupné škôlky pre deti, kde vaše dieťa chodí do školy, kde sú dostupné nemocnice pre vašich rodičov, […]

Jednorázový zimný finančný príspevok od Červený kríža pre rodiny, ktoré ubytujú odídencov z Ukrajiny.

Slovenský Červený kríž chce v spolupráci s IFRC podporiť hostiteľské rodiny, ktoré poskytujú ubytovanie odídencom, ktorí v dôsledku ozbrojeného konfliktu museli opustiť Ukrajinu. Z tohto dôvodu sa Slovenský Červený kríž rozhodol poskytnúť jednorazový „zimný“ príspevok hostiteľským rodinám, ktoré spĺňajú kritériá na zaradenie do programu pomoci. Výška finančného príspevku Ide o jednorazový príspevok vo výške 150 […]

Užitočné kontakty

Núdzové telefónne linky 112 – Jednotné európske číslo tiesňového volania 155 – Zdravotná záchranná služba 158 – Polícia 159 – Mestská polícia 150 – Hasiči 0800 800 818 – Národná linka pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi Informačné a asistenčné služby pre cudzincov Liga za ľudské právaTel: +421 800 222 350Pondelok – Piatok, okrem sviatkov: 9:00 […]