UkraineSlovakia.sk

Potrebujete na Slovensku e-mail?

Áno, určite potrebujete. Obzvlášť, ak riešite otázky týkajúce sa práce či vzdelávania. E-mailová komunikácia je pri kontakte s rôznymi organizáciami prioritný spôsob komunikácie. Mnohé firmy, úrady, ale aj občianske združenia či komerčné firmy jednoznačne uprednostňujú tento spôsob komunikácie. Na Slovensku s vami e-mailom komunikujú banky, lekári, poisťovne, záujmové združenia, školy, organizácie poskytujúce jazykové kurzy, zamestnávatelia […]

Užitočné kontakty

Núdzové telefónne linky 112 – Jednotné európske číslo tiesňového volania 155 – Zdravotná záchranná služba 158 – Polícia 159 – Mestská polícia 150 – Hasiči 0800 800 818 – Národná linka pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi Informačné a asistenčné služby pre cudzincov Liga za ľudské právaTel: +421 800 222 350Pondelok – Piatok, okrem sviatkov: 9:00 […]