Služby na hraniciach

Na hraničných prechodoch Vyšné Nemecké a Ubľa pôsobia štátne aj humanitárne a občianske organizácie, ktoré poskytujú prichádzajúcim BEZPLATNE

  • občerstvenie – teplé nápoje a jedlo,
  • základné hygienické potreby, 
  • zdravotnú starostlivosť, 
  • psychologickú pomoc,
  • vyhrievané priestory (stany) na oddych,
  • poradenstvo o možnostiach pobytu a pohybu v SR a v EÚ,
  • finančné služby (možnosť výberu v EUR v bankomatoch zatiaľ iba v blízkosti hraničného priechodu Vyšné Nemecké)

Priamo z hraničných priechodov je možné využiť jedine štátom organizovanú dopravu, zabezpečovanú Ministerstvom dopravy. Z hraničného priechodu Ubľa je odvoz zabezpečený mikrobusmi podľa potreby.  

Z hraničného priechodu Vyšné Nemecké momentálne premávajú iba prímestské linkové autobusy, v ktorých sa uplatňuje nárok na bezplatnú dopravu prostredníctvom Slovak Help lístku.

Na hraniciach buďte obozretní a riaďte sa pokynmi označených zamestnancov štátu (napr. polícia). Nikomu inému neodovzdávajte svoje doklady, peniaze alebo svoj majetok. Využívajte len oficiálnu dopravu, poskytovateľa si overte so zamestnancami štátu alebo označenými pracovníkmi neziskových organizácii. V prípade, ak sa cítite byť v ohrození, kontaktujte Národnú linku pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi (0800 800 818).