UkraineSlovakia.sk

Motivačný list je dôležitejší ako sa zdá. Presvedčte zamestnávateľa, prečo si vybrať práve vás.

Obsah článku

Čo je motivačný list?

Motivačný alebo sprievodný list je doplnkovým dokumentom, ktorý môžete priložiť k životopisu do vašej žiadosti o zamestnanie.

V tomto liste je cieľom ukázať, prečo ste práve vy vhodným kandidátom. V dnešnej dobe sa o výbere vhodného kandidáta rozhoduje práve na základe motivačného listu. Nezabúdajte, že ho číta najmä váš budúci priamy nadriadený.

Základné pravidlá písania

Motivačný list má určenú formu, je adresovaný kontaktnej osobe alebo priamo zamestnávateľovi. Rozsah je zväčša jedna strana formátu A4.

Text nepíšte ako jeden dlhý súvislý blok. Motivačný list nie je román. Preto ho rozdeľte na kratšie a ľahko čitateľné odseky.

Pred odoslaním dôkladne skontrolujte text. Ak je to možné, dajte ho prečítať inej osobe, ktorá si môže všimnúť aj to, čo ste vy prehliadli. Najčastejšími chybami sú:

  • Mechanické chyby – vynechané písmeno, chýbajúca diakritika (mäkčene a dĺžne).
  • Gramatické chyby – nesprávne i-y v slovách, nesprávny slovosled, nesprávne skloňovanie a časy.
  • Frázy – nesprávne formulované frázy alebo v prípade textu v cudzom jazyku nesprávne uvedený doslovný preklad z vášho materinského jazyka.

Prispôsobte obsah pracovnej ponuke

V texte majú byť zreteľne popísané vaše profesijné a osobnostné kvality.

Pre každú ponuku prispôsobte motivačný list tak, aby vyhovoval požiadavkám zamestnávateľa a spravil z vás jedného z favoritov. Ak sa uchádzate o viacero pracovných ponúk, dajte si záležať na tom, aby bol každý motivačný list prispôsobený konkrétnej ponuke. Nikdy neposielajte rovnaký motivačný list všetkým zamestnávateľom.

Popíšte iba to, čo môže zamestnávateľa skutočne zaujímať v súvislosti s ponúkanou prácou.

Ak sa napríklad hlásite na pozíciu recepčnej, vášho budúceho zamestnávateľa zaujmú skôr vaše skúsenosti z podobných pracovných pozícií, než skúsenosti z pestovania rastlín alebo pomocných prácach na stavbe domu.

Môžete tiež ukázať, že o firme už niečo viete, aplikovať vaše znalosti priamo na danú pozíciu a tak zvýšiť svoje šance. Buďte zdravo sebavedomí a nebojte sa predať.

Štruktúra textu

Pri písaní motivačného listu vám pomôže, ak si vopred spravíte osnovu. Každý motivačný list by mal obsahovať nasledovné časti:

  • Hlavička – tu uveďte svoje kontaktné údaje (meno, priezvisko, adresa, tel.č., email).
  • Oslovenie adresáta – ak je v inzeráte uvedené meno kontaktnej osoby, môžete váš motivačný list adresovať priamo nej, v inom prípade oslovte čitateľa “Vážená pani/vážený pán”.
  • Dôvody, prečo chcete pre danú spoločnosť pracovať – vyjadrite vašu motiváciu pracovať pre daného zamestnávateľa. Pomôcť vám môže naštudovanie si informácií na webe spoločnosti, prípadne sledujte ich sociálne siete.
  • Predchádzajúce pracovné úspechy – nebojte sa pochváliť a zhrnúť vaše kariérne úspechy, ktoré sú relevantné pre ponúkanú pozíciu.
  • Zručnosti a schopnosti – tieto z vás spravia atraktívnejším kandidátom/kandidátkou na ponúkanú pracovnú pozíciu.
  • Poďakovanie
  • Miesto, dátum a váš podpis

Vzor motivačného listu

Ak si nie ste istí, ako motivačný list napísať, na internete nájdete vzory, ktoré si môžete stiahnuť a prispôsobiť vašim potrebám. Napríklad tu:

Obsah článku

Páčil sa Vám tento článok?

Radi vám
poradíme

Ďalšie články

Finančná pomoc pre zraniteľné osoby v roku 2024

Príchod na Slovensko – ako postupovať?

Žiadosť o azyl na Slovensku

Podmienky vstupu na Slovensko. Víza, cestovanie s deťmi, domácimi zvieratami a opatrenia proti COVID-19.

Mapa poskytovateľov služieb