UkraineSlovakia.sk

Študentské brigády. Pracovať a zarábať možno už popri štúdiu na škole.

Obsah článku

Kto môže pracovať na dohodu o brigádnickej práci študentov?

Dohoda o brigádnickej práci študenta umožňuje pracovať mladým ľuďom vo veku od 16 rokov (za podmienky, že majú ukončenú základnú povinnú školskú dochádzku) do najviac 26 rokov ak študujú na strednej škole alebo dennou formou na vysokej škole.

Tento typ dohody umožňuje vykonávať prácu najviac v rozsahu 20 hodín týždenne v priemere.

Znamená to, že v niektorý deň/týždeň/mesiac môžete pracovať viac hodín, v niektorý menej. Spolu za rok však počet hodín nesmie presiahnuť 20 týždenne v priemere.

Taktiež platí, že pracovný čas brigádnika nesmie v priebehu 24 hodín presiahnuť 12 hodín. U mladých, ktorí majú menej ako 18 rokov, nesmie pracovný čas v priebehu 24 hodín presiahnuť 8 hodín.

Dohoda o brigádnickej práci študentov sa môže uzavrieť najdlhšie na 12 mesiacov. Po skončení tohto obdobia sa môže predĺžiť.

Potvrdenie o štúdiu

Súčasťou dohody o brigádnickej práci študenta je potvrdenie o statuse študenta denného štúdia na strednej alebo vysokej škole.

Pri externej forme štúdia práca na brigádu nie je možná.

Potvrdenie o štúdiu získate na požiadanie na študijnom oddelení vašej školy. Každý školský alebo akademický rok o potvrdenie treba požiadať znova a priložiť k aktuálnej dohode o brigádnickej práci.

Charakter brigádnickej práce

Dohoda o brigádnickej práci študenta musí obsahovať:

  • Náplň práce,
  • Rozsah pracovného času,
  • Odmenu za vykonanú prácu,
  • Deň, ku ktorému sa odmena vypláca, a
  • Obdobie, na ktoré sa dohoda uzatvára.

Oslobodenie od platenia odvodov

Brigádnická práca je oslobodená od platenia odvodov do výšky 200 eur. Ak máte viacero brigád, táto výhoda platí len pri jednom zamestnávateľovi, ktorého sami určíte. Pri ostatných dohodách sa oslobodenie od platenia odvodov nedá uplatniť.

Ak zarobíte za mesiac viac ako 200 eur, odvody platíte len z rozdielu výslednej mzdy a tejto sumy.

Príklad

Martin zarobil za mesiac marec 346 eur. Odvody vo výške 7% bude platiť len zo sumy 146 eur, pretože si uplatnil oslobodenie od platenia odvodov vo výške 200 eur.

Kde hľadať ponuky brigád

Pri uchádzaní sa o pracovné miesto budete potrebovať životopis a v niektorých prípadoch aj motivačný list.

Viac v článku Ako správne napísať životopis alebo Motivačný list.

Samozrejmosťou je tiež bankový účet, na ktorý vám bude mzda posielaná. Účet by mal byť vedený na vaše meno. Takmer všetky banky poskytujú študentské účty, ktoré sú zvyčajne bez poplatku.

Ponuky brigád nájdete na:

Obsah článku

Páčil sa Vám tento článok?

Radi vám
poradíme

Ďalšie články

Motivačný list je dôležitejší ako sa zdá. Presvedčte zamestnávateľa, prečo si vybrať práve vás.

Finančná pomoc pre zraniteľné osoby v roku 2024

Príchod na Slovensko – ako postupovať?

Žiadosť o azyl na Slovensku

Mapa poskytovateľov služieb