Zamestnanie. Som cudzinec a hľadám si prácu na Slovensku. Poradíme vám ako začať.

Minimálna mesačná mzda je 700 eur.
Worker
Foto: Tiger Lily / Pexels

31. decembra 2022

{{Contents}}

Legálny pobyt

Na to, aby ste mohli pracovať alebo podnikať na Slovensku potrebujete mať legálny pobyt na Slovensku.

Legálne pracovať na Slovensku môžete ak máte:

  • Dočasné útočisko
  • Prechodný pobyt za účelom práce
  • Trvalý pobyt
  • Azyl

Podnikať na Slovensku môžete ak máte:

  • Prechodný pobyt za účelom podnikania
  • Trvalý pobyt
  • Azyl

Viac o spôsobe získania legálneho pobytu sa dočítate v článku Legálny pobyt na Slovensku.

Hľadanie pracovných ponúk

Zamestnávatelia a pracovné agentúry bežne publikujú svoje pracovné ponuky cez Úrad práce SR a na známych webových portáloch.

Špeciálne doklady pre niektoré práce

V niektorých profesiách sú vyžadované špeciálne doklady ako napríklad zdravotný preukaz, hygienické minimum, karta vodiča.

O potrebe týchto dokladov sa dozviete od zamestnávateľa.

V prípade vysokokvalifikovaných, alebo regulovaných povolaní (napríklad v oblasti zdravotníctva) budete potrebovať aj nostrifikovaný doklad o vašom vzdelaní, ktoré ste získali mimo územia Slovenska. Obráťte sa na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré vykonáva nostrifikáciu – uznávanie dokladov o vzdelaní.

Ak pracovná pozícia vyžaduje preukázanie bezúhonnosti výpisom z registra trestov, ten môže byť v prípade občanov Ukrajiny prechodne nahradený čestným vyhlásením o bezúhonnosti.

Ak sa uchádzate o pedagogickú pozíciu, bude potrebné, aby ste absolvovali psychologické vyšetrenie a predložili psychologický posudok o spôsobilosti nie starší ako jeden rok. Buďte trpezliví, vzhľadom na nedostatok klinických psychológov, je čakacia doba na termín vyšetrenia pomerne dlhá, v niektorých prípadoch aj niekoľko týždňov.

Minimálna mesačná mzda na Slovensku

V roku 2023 je zákonom stanovená minimálna hrubá mesačná mzda 700 eur. Minimálna hrubá hodinová mzda je 4,023 eur.

Práva zamestnancov

Máte rovnaké práva ako občania EÚ, napríklad maximálne 40 hodinový pracovný týždeň, minimálna mzda podľa zákona alebo vyššia mzda, nárok na dovolenku, príspevok na stravu, príplatok za prácu v noci a cez víkend, zdravotné a sociálne poistenie.

Pri výbere práce buďte opatrní a uistite sa, že podmienky v pracovnej zmluve sú v súlade so Zákonníkom práce, rozumiete im a máte dostatok informácii o zamestnávateľovi. Pracovná zmluva musí byť uzatvorená písomne.

Viac o vašich právach nájdete na stránke Legálna práca, legálne zamestnávanie.

Ak máte pocit, že váš zamestnávateľ nedodržiava povinnosti, ktoré mu vyplývajú z vašej pracovnej zmluvy alebo pracovnej legislatívy, môžete podať podnet na Národný inšpektorát práce.

Dávajte si pozor na nebezpečné praktiky

Nikdy neodovzdajte svoj pas ani občiansky preukaz. Zamestnávateľ môže nahliadnuť do vašich osobných dokladov alebo si vyhotoviť ich kópiu aby si overil vašu identitu. Nesmie však doklad vašej totožnosti zobrať.

Zamestnávateľ vám musí v popise ponúkanej práce poskytnúť zrozumiteľné informácie o náplni práce, vašej mzde, mieste a čase výkonu práce.

Nepodpisujte pracovnú zmluvu, ktorej nerozumiete alebo ktorá je písaná v jazyku, ktorému nerozumiete.

Za sprostredkovanie práce, alebo nástup do zamestnania nikdy neplaťte poplatky.

Nikdy neprijímajte pracovnú ponuku, v ktorej nie je zreteľne stanovená výška mzdy. Pracovná pozícia, za ktorú vám sľubujú iba ubytovanie a stravu, je podozrivá.

Pomoc pri hľadaní práce a komunikácii so zamestnávateľmi

Ak už máte udelené dočasné útočisko, môžete využiť poradenské služby Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Úrad vám poskytne informácie o pracovných možnostiach, pomoc pri vypracovaní dokumentov potrebných pri hľadaní zamestnania a poskytne vám podporu pri komunikácii s potenciálnym zamestnávateľom.

Poradenský proces pozostáva z troch osobných stretnutí, každé v rozsahu 3 hodiny, spolu v rozsahu 9 hodín pre jednu osobu.

Bližšie sa dozviete na stránke Pomáhame odídencom.

{{Feedback}}
Share on telegram
Share on facebook
Share on email