Zamestnanie. Ako môžu ľudia z Ukrajiny získať prácu na Slovensku?

Minimálna mesačná mzda je 700 eur.
Worker
Foto: Tiger Lily / Pexels

21. februára 2023

{{Contents}}

Legálny pobyt

Na to, aby ste sa mohli zamestnať potrebujete mať na Slovensku niektorú z foriem legálneho pobytu:

 • Dočasné útočisko
 • Prechodný pobyt za účelom práce
 • Trvalý pobyt
 • Azyl

Viac sa dočítate v článku Legálny pobyt na Slovensku.

Ako si nájdem prácu?

Zamestnávatelia a pracovné agentúry bežne publikujú svoje pracovné ponuky cez Úrad práce SR a na známych webových portáloch.

Špeciálne doklady pre niektoré práce

V niektorých profesiách sú vyžadované špeciálne doklady ako napríklad zdravotný preukaz, hygienické minimum, karta vodiča.

O potrebe týchto dokladov sa dozviete od zamestnávateľa.

V prípade vysokokvalifikovaných, alebo regulovaných povolaní (napríklad v oblasti zdravotníctva) budete potrebovať aj nostrifikovaný doklad o vašom vzdelaní, ktoré ste získali mimo územia Slovenska. Obráťte sa na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré vykonáva nostrifikáciu – uznávanie dokladov o vzdelaní.

Ak pracovná pozícia vyžaduje preukázanie bezúhonnosti výpisom z registra trestov, ten môže byť v prípade občanov Ukrajiny prechodne nahradený čestným vyhlásením o bezúhonnosti.

Pedagogické práce

Ak sa uchádzate o pedagogickú pozíciu, bude potrebné, aby ste absolvovali vyšetrenie u vami vybraného psychológa a získali posudok o psychickej spôsobilosti pedagogického pracovníka. Posudok nesmie byť starší ako jeden rok. Cena za túto službu sa pohybuje približne vo výške 80 eur.

Vzhľadom na nedostatok klinických psychológov je čakacia doba na termín vyšetrenia pomerne dlhá, v niektorých prípadoch aj niekoľko týždňov.

Podať žiadosť o prácu v školstve môžete cez formulár na stránke Ministerstva školstva SR – Ukrajina.

Minimálna mesačná mzda na Slovensku

V roku 2023 je zákonom stanovená minimálna hrubá mesačná mzda 700 eur. Minimálna hrubá hodinová mzda je 4,023 eur.

Práca počas sviatkov

V dňoch pracovného pokoja a štátnych sviatkov majú zamestnanci na Slovensku nárok na odpočinok. Veľká časť zamestnancov v tieto dni nemusí ísť do práce.

Zoznam dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov nájdete v Kalendári.

Prácu v týchto dňoch vám môže zamestnávateľ nariadiť len výnimočne a to iba v súlade so Zákonníkom práce. Vykonávať sa môžu iba nevyhnutné práce, ktoré nemožno odložiť na iné dni. Napríklad: 

 • Verejná doprava (vodič, dispečer, technik, …)
 • Údržba (cesty, elektrina, kanalizácia, …)
 • Zdravotníctvo
 • Reštaurácie
 • Služby (čerpacie stanice, zábavné centrá, spravodajstvo, …)
 • Poľnohospodárstvo (kŕmenie zvierat, spracovanie, …)
 • Ochrana (vrátnica, bezpečnostná služba, …)
 • Nepretržité prevádzky (továrne, elektrárne, …)

Príplatok za prácu vo sviatok

Za odpracovaný čas počas sviatkov vám musí zamestnávateľ zaplatiť príplatok minimálne vo výške 100 percent vášho priemerného hodinového zárobku. Viac na stránke Podnikajte.sk.

Práva zamestnancov

Máte rovnaké práva ako občania EÚ, napríklad maximálne 40 hodinový pracovný týždeň, minimálna mzda podľa zákona alebo vyššia mzda, nárok na dovolenku, príspevok na stravu, príplatok za prácu v noci a cez víkend, zdravotné a sociálne poistenie. Viac na stránke Podnikajte.sk.

Pri výbere práce buďte opatrní a uistite sa, že podmienky v pracovnej zmluve sú v súlade so Zákonníkom práce, rozumiete im a máte dostatok informácii o zamestnávateľovi. Pracovná zmluva musí byť uzatvorená písomne.

Pri výbere práce buďte opatrní a uistite sa, že podmienky v pracovnej zmluve sú v súlade so Zákonníkom práce, rozumiete im a máte dostatok informácii o zamestnávateľovi. Pracovná zmluva musí byť uzatvorená písomne.

Viac o vašich právach nájdete na stránke Legálna práca, legálne zamestnávanie.

Ak máte pocit, že váš zamestnávateľ nedodržiava povinnosti, ktoré mu vyplývajú z vašej pracovnej zmluvy alebo pracovnej legislatívy, môžete podať podnet na Národný inšpektorát práce.

Dávajte si pozor na nebezpečné praktiky

Nikdy neodovzdajte svoj pas ani občiansky preukaz. Zamestnávateľ môže nahliadnuť do vašich osobných dokladov alebo si vyhotoviť ich kópiu aby si overil vašu identitu. Nesmie však doklad vašej totožnosti zobrať.

Zamestnávateľ vám musí v popise ponúkanej práce poskytnúť zrozumiteľné informácie o náplni práce, vašej mzde, mieste a čase výkonu práce.

Nepodpisujte pracovnú zmluvu, ktorej nerozumiete alebo ktorá je písaná v jazyku, ktorému nerozumiete.

Za sprostredkovanie práce alebo nástup do zamestnania nikdy neplaťte poplatky. Podľa zákona nesmú firmy od zamestnancov pýtať peniaze.

Nikdy neprijímajte pracovnú ponuku, v ktorej nie je zreteľne stanovená výška mzdy. Pracovná pozícia, za ktorú vám sľubujú iba ubytovanie a stravu, je podozrivá.

Vaše povinnosti voči úradom

Ako odídenci z Ukrajiny so statusom dočasného útočiska nemôžete, podľa zákona, získať finančnú podporu v čase nezamestnanosti a nevznikajú vám práva ani povinnosti voči Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Môžete však využiť bezplatné poradenské služby a vzdelávacie aktivity úradu. Čítajte ďalej.

Pomoc pri hľadaní zamestnania, ktorú poskytuje štát

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny realizuje program „Pomáhame odídencom“ a túto podporu môžete, ako odídenec z Ukrajiny, využiť bezplatne. 

Pomoc pri hľadaní práce

Úrad vám poskytne poradenstvo o pracovných možnostiach, pomoc pri vypracovaní dokumentov potrebných pri hľadaní zamestnania a poskytne vám podporu pri komunikácii s potenciálnym zamestnávateľom.

Vzdelávacie kurzy

Úrad taktiež realizuje jazykové kurzy, počítačové kurzy a kurzy zamerané na konkrétne pracovné profesie. Finančný príspevok na výdavky spojené s absolvovaním kurzu a preplatenie plnej ceny kurzu zabezpečí úrad po úspešnom absolvovaní kurzu.

Finančný príspevok na cestovanie

Úrad poskytuje finančný príspevok na cestovanie za prácou alebo dobrovoľníckou činnosťou. Výška príspevku závisí od vzdialenosti, napríklad 1,5 eur získate za každý odpracovaný deň pri dochádzaní do 10 km. O príspevok požiadajte do 1 mesiaca od nástupu do zamestnania. Vypláca sa najviac 6 mesiacov, v prípade znevýhodnených občanov 12 mesiacov.

Finančný príspevok na dobrovoľnícku prácu

Príspevok je určený na úhradu nevyhnutných nákladov spojených s dobrovoľníckou činnosťou. Môže ísť napríklad o prácu v komunitnom centre, čistenie verejnej zelene, starostlivosť o dlhodobo chorú osobu, alebo starostlivosť o domácnosť. Úrad vám môže vyplatiť maximálne 110,72 € mesačne po dobu najviac 6 mesiacov.

Získanie pracovných zručností

V rámci podpory zamestnania úrad poskytuje podporu na získanie teoretických a praktických zručností pod vedením skúseného poradcu (mentora). Ide o prácu na 4 hodiny denne nepretržite, najviac počas 3 mesiacov. Váš zamestnávateľ môže od úradu získať mesačný finančný príspevok. Rovnako aj vy môžete od úradu získať finančný príspevok vo výške 234,42 eur mesačne.

Viac podrobností sa dozviete na stránke Pomáhame odídencom, alebo na ktorejkoľvek pobočke Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Share on telegram
Share on facebook
Share on email