UkraineSlovakia.sk

Finančná pomoc pre zraniteľné osoby v roku 2024

Obsah článku

UNHCR a UNICEF spolupracujú na poskytovaní finančnej pomoci pre utečencov, žiadateľov o azyl a osoby bez štátnej príslušnosti na Slovensku, ktorí sú považovaní za obzvlášť zraniteľných, podľa kritérií oprávnenosti. Tento program finančnej pomoci je zameraný na zmiernenie individuálnych rizík pre ich ochranu a podporu ich základných potrieb.

Kritériá oprávnenosti finančnej pomoci

Na program finančnej pomoci budú zvážení len ktorí spĺňajú kritériá.

 1. Oprávnené osoby a rodinyktoré prišli na územie Slovenskej republiky po 1 . januári 2024  ekonomicky znevýhodnené (naprnemajú riadne zamestnanie alebo riadny zdroj príjmu alebo zdroj príjmu nižší ako životné minimum); zároveň
 2. Nedostávajú podporu od Úradu prácesociálnych vecí a rodiny SR; zároveň 
 3. Spĺňajú jeden alebo viac z nasledovných bodov:
  • ste osamelý rodič alebo sa staráte o 2 alebo viac detíALEBO  
  • ste rodina s 3 alebo viacerými deťmiALEBO 
  • ste osamelý rodič alebo rodina s aspoň jedným dieťaťom mladším ako 3 rokyALEBO 
  • vy alebo dieťa vo vašej rodine ste považovaný za osobu so zdravotným postihnutímALEBO 
  • máte 60 a viac rokov a nemáte v rodine pracujúcu dospelú osobuALEBO  
  • máte vážny zdravotný stav. 

Všimnite si, prosím

Podrobnejšie informácie o programe finančnej podpory na rok 2024.

Kontakty

Bezplatná linka0800 22 12 30 (volania zo slovenského tel. čísla) 
Bežná pevná linka+421 2 22 11 56 50 (volania z iného ako slovenského tel. čísla) pondelok  piatok (pracovné dni), 8:00 – 18:00
E-mail UNHCR ohľadom finančnej pomoci: svkbrcash@unhcr.org
Najnovšie informácie o tomto programe budú vždy zverejnené Telegrame.

 

Obsah článku

Páčil sa Vám tento článok?

Radi vám
poradíme

Ďalšie články

Motivačný list je dôležitejší ako sa zdá. Presvedčte zamestnávateľa, prečo si vybrať práve vás.

Príchod na Slovensko – ako postupovať?

Žiadosť o azyl na Slovensku

Podmienky vstupu na Slovensko. Víza, cestovanie s deťmi, domácimi zvieratami a opatrenia proti COVID-19.

Mapa poskytovateľov služieb