Zdravotná starostlivosť. Ako funguje verejné zdravotné poistenie a lekári na Slovensku.

Neodkladnú zdravotnú starostlivosť majú odídenci zadarmo.
Healthcare
Foto: Gorodenkoff / Adobe Stock

9. marca 2023

{{Contents}}

Urgentná pomoc

V ohrození života volajte niektorú z liniek rýchlej zdravotnej pomoci. Zdravotná starostlivosť vám bude poskytnutá okamžite a bez poplatku.

 • 155 – Záchranná zdravotná služba
 • 112 – Jednotné európske číslo tiesňového volania (funguje v každej krajine EÚ a dovoláte sa cezeň na najbližšie stredisko integrovaného záchranného systému)

Najbližšia lekárska pohotovosť

Zistiť miesto a otváracie hodiny k vám najbližšej lekárskej a stomatologickej pohotovosti môžete v aplikácii Otvorenalekaren.sk.

Verejné zdravotné poistenie

Ak na Slovensku chcete žiť, budete zaradení do verejného systému zdravotníctva. Vďaka zdravotnému poisteniu získate bezplatne alebo čiastočne hradené lekárske vyšetrenia u všeobecného a špecializovaného lekára, záchranárske výjazdy, terapie, operácie, preventívne prehliadky, nákup liekov, zdravotníckych pomôcok a ďalšie súvisiace služby.

Verejné zdravotné poistenie je povinné. Platí sa každý mesiac a výška poistného závisí od vášho príjmu.

 • Zamestnancom je platba poistného odpočítaná zo mzdy.
 • Podnikatelia a živnostníci si musia poistné platiť sami.
 • Študenti denného štúdia na základnej, strednej a vysokej škole neplatia poistné, robí to za nich štát.
 • Nezamestnaní, ktorí sú registrovaní na Úrade práce, neplatia poistné, robí to za nich štát.
 • Ľudia, ktorí od štátu poberajú podporu v hmotnej núdzi, neplatia poistné, robí to za nich štát.

Na Slovensku pôsobí niekoľko zdravotných poisťovní. Rozsah poistného krytia je zo zákona rovnaký v každej poisťovni, rozdiely sú iba v poskytovaných benefitoch.

Ak získate trvalý pobyt, registrujte sa v niektorej z vyššie uvedených zdravotných poisťovní do 8 dní.

Zmeniť zdravotnú poisťovňu môžete iba na konci kalendárneho roka.

Ak nemáte povinné zdravotné poistenie, všetky zdravotné služby a nákup liekov si musíte hradiť v plnej výške sami.

Obvodný všeobecný lekár

Ak ste zapojení do zdravotného systému a uhrádzate si povinné zdravotné poistenie, v mieste svojho bydliska je všeobecný lekár do ktorého územnej pôsobnosti spadáte. Zdravotná prehliadka sa vždy začína u všeobecného lekára, ktorý vás na základe vyšetrenia odporúči do starostlivosti odborného lekára.

Lekári a zmluvy s poisťovňami

Na to, aby ste mohli využiť výhody verejného zdravotného poistenia a nemuseli platiť za služby lekára v plnej výške sú potrebné dve veci.

 • Máte verejné zdravotné poistenie v niektorej z vyššie uvedených poisťovní.
 • Lekár má zmluvu s vašou poisťovňou. Logo vašej poisťovne nájdete na dverách ambulancie alebo na webovej stránke lekára. Veľká časť lekárov má zmluvy so všetkými poisťovňami.

Prístup k zdravotnej starostlivosti

Osoby, ktorým bol udelený status dočasného útočiska

 • Majú nárok na bezplatnú a čiastočne hradenú neodkladnú zdravotnú starostlivosť a ďalšiu nevyhnutnú zdravotnú starostlivosť, ktorú stanoví lekár pri vyšetrení. V súčasnosti ide o bežné vyšetrenia, preventívne prehliadky, liečbu chronických ochorení, riešenie psychických problémov, očkovanie. Ministerstvo zdravotníctva môže rozsah zdravotných výkonov rozšíriť. U lekára sa preukážte dokladom o dočasnom útočisku.

Osoby, ktoré cez SR prechádzajú

 • Osoby, ktoré nepožiadali o poskytnutie dočasného útočiska, azylu, ani doplnkovej ochrany. Majú nárok na bezplatnú  a čiastočne hradenú neodkladnú starostlivosť počas 30 dní odo dňa vstupu na územie SR.

Osoby s udelenou doplnkovou ochranou

 • Majú nárok na bezplatnú a čiastočne hradenú zdravotnú starostlivosť, lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny. Je potrebné preukázať sa nárokovým preukazom, ktorý vám môže vydať Všeobecná zdravotná poisťovňa.

Osoby, ktoré požiadali o azyl

 • Majú nárok na bezplatnú a čiastočne hradenú neodkladnú zdravotnú starostlivosť a ďalšiu nevyhnutnú zdravotnú starostlivosť, ktorú stanoví lekár pri vyšetrení.

Osoby s udeleným azylom

 • Sú zdravotne poistení, vďaka čomu majú prístup k bezplatnej a čiastočne hradenej zdravotnej starostlivosti.

Osoby, ktoré sa na Slovensku zdržiavajú v rámci bezvízového styku

 • Nemajú prístup k slovenskému zdravotnému poisteniu a zdravotnícke služby si musia uhradiť v plnej výške. Odporúčame preto vopred uzavrieť komerčné zdravotné poistenie.

Linka zdravia pre Ukrajinu

Máte otázky ohľadom svojho zdravia alebo sa potrebujete zorientovať v slovenskom zdravotnom systéme? Linka zdravia pre Ukrajinu poskytuje zdravotné konzultácie so špecialistami v ukrajinskom jazyku.

Služba je dostupná bezplatne.

Kontakty nájdete na stránke Linka zdravia pre Ukrajinu.

COVID-19

Ak ste občanom Ukrajiny môžete sa dať bezplatne zaočkovať proti koronavírusu. Adresy a otváracie hodiny očkovacích centier nájdete na stránke Očkovacie centrá. Rezervovať iné miesto, dátum a čas očkovania môžete na stránke Korona.gov.sk.

Deti a mladí do 18 rokov

Ukrajinské deti a mladí do 18 rokov, ktorí majú na Slovensku dočasné útočisko, alebo azyl, majú na Slovensku nárok na plnú zdravotnú starostlivosť v rozsahu ako slovenské dieti a mladí.

Starostlivosť o zuby

Pripravte sa na to, že väčšina stomatologických služieb nie je zadarmo. Ak nie ste v systéme povinného zdravotného poistenia, uhrádzate si služby stomatológov v plnej výške. Ak a Aj keď ste zdravotne poistení, pripravte sa na to, že za väčšinu stomatologických vyšetrení budete priplácať.

Odporúčame každý rok absolvovať preventívnu zubnú prehliadku v ktorej bude zahrnuté vyhotovenie rentgenového snímku vašich zubov.

Kontakty na zubnú pohotovosť nájdete na stránke Zoznam zubných pohotovostí.

Gynekologicko-pôrodnícka starostlivosť

Pôrod je považovaný za neodkladnú zdravotnú starostlivosť, ktorá je poskytovaná každej osobe na Slovensku bezplatne.

Starostlivosť v tehotenstve avšak spadá do kategórie zdravotnej starostlivosti inej ako neodkladnej. Jej bezplatné poskytovanie teda závisí od vášho statusu. Napríklad ak máte udelené dočasné útočisko alebo ste požiadali o azyl s prihliadnutím na zdravotný stav (tehotenstvo), máte právo na poskytnutie tejto starostlivosti bezplatne.

Nemocnice poskytujúce zdravotnú starostlivosť v tehotenstve aj ďalšie užitočné informácie o gynekologicko-pôrodníckej starostlivosti pre ženy prichádzajúce z Ukrajiny nájdete na stránke Ženské kruhy.

Share on telegram
Share on facebook
Share on email