Informácie pre ľudí prichádzajúcich z Ukrajiny

Z Ukrajiny na Slovensko

Tento web je iniciatívou Ligy za ľudské práva a OZ Mareena a je pravidelne aktualizovaný podľa informácií slovenských štátnych inštitúcií.

Kto sme

Zriaďovateľom a správcom webu www.ukraineslovakia.sk sú slovenské organizácie Liga za ľudské práva a Mareena, ktoré sa venujú právnemu poradenstvu a asistencii v integrácii utečencom na Slovensku.

Liga za ľudské práva

Liga za ľudské práva je slovenská mimovládna organizácia, ktorá od roku 2005 poskytuje bezplatnú právnu pomoc a informácie cudzincom a utečencom na Slovensku. Nájdete nás v Bratislave, no spolupracujeme s viacerými právnikmi a advokátmi po celom Slovensku.

Mareena

Mareena je občianske združenie, ktoré sa od roku 2017 venuje integrácii utečencov a ostatných cudzincov do slovenskej spoločnosti. Jej víziou je Slovensko, ktoré je bezpečným a dôstojným domovom pre všetkých bez ohľadu na ich národnosť, etnickú či náboženskú príslušnosť.