Doprava

Z hraničných priechodov momentálne jazdia už len linkové prímestské spoje. Premávajúce linky, ako aj plánovač cesty prostredníctvom hromadnej dopravy nájdete tu.

V prípade, že nemáte odvoz z hraničného priechodu do miesta pobytu, informujte sa u príslušníkov policajného zboru na hraničnom priechode, alebo v informačných stánkoch. Overte si u nich bezpečnosť a dôveryhodnosť prevozu.

Pozor! Od 1.7.2022! Na bezplatnú vnútroštátnu dopravu (vlakovú a prostredníctvom prímestských autobusov) majú nárok všetky osoby, avšak len ak sa preukážu preukazom totožnosti (občiansky preukaz či pas) a súčasne aj:

 1. a) preukazom SLOVAK HELP s červenou pečiatkou s textom v UA jazyku, ktorý je vydávaný pri prekročení štátnej hranice UA-SK,

Pozor! Je nutné si ho pri prekračovaní hranice vypýtať a nie je vydávaný osobám, ktoré prekročia hranicu opakovane.

alebo

 1. b) dokladom, ktorý preukazuje získanie statusu o dočasnom útočisku (v prvom vydaní).

Takúto dopravu poskytujú:

 • Želežničná spoločnosť SR (ZSSK) – vo všetkých vlakoch, vrátane vlakov InterCity a povinne miestnenkových vlakov, 
 • autobusová doprava v Košickom, Prešovskom, Banskobystrickom, Bratislavskom, a  Trnavskom kraji. V Trenčianskom kraji pre ľudí, ktorým bolo udelené dočasné útočisko.
 • Dopravný podnik v mestách Bratislava, Žilina
 • autobusové spoločnosti Slovak Lines, LeviTour, DAKA bus (stačí sa preukázať pasom)
  • linka z Bratislavy na letisko Schwechat a späť
 • V Košiciach a v Bratislave sú na vlakových staniciach zriadené informačné stánky pre základnú orientáciu ľudí prichádzajúcich z Ukrajiny 

Pozor! Nárok na na bezplatný lístok platí 4 dni odo dňa získania dokladu (SLOVAK HELP preukaz) 

Nárok na bezplatnú dopravu sa nevzťahuje na:

 1. osoby ktoré nepreukážu, že sú občanmi Ukrajiny.
 2. Osoby, ktoré za obdobie posledných 30 kalendárnych dní vstupujú na územie SR opakovane.
 3. Osoby, ktoré získali 2 a ďalšie vydanie dokladu preukazujúceho status dočasného útočiska.
 4. Všetky linky MHD, keďže v tomto prípade o bezplatnej preprave v MHD rozhoduje príslušná samospráva (pre bližšie info o MHD v samospráve (mesto/obec), v ktorej sa nachádzate odporúčame navštíviť konkrétnu stránku samosprávy.

Počas trvania mimoriadnej situácie sú vozidlá a jazdné súpravy registrované na Ukrajine oslobodené od úhrady diaľničnej známky.

 ↗ Webstránka na vyhľadávanie dopravných spojení vrámci SR 

↗ Mapa s hlavnými železničnými spojeniami

Bezplatnú vlakovú dopravu poskytujú aj České dráhy, poľské PKP, maďarskí dopravcovia MÁV-START a GYSEV, rakúske OBB a nemecké DB. Odchody vybraných vlakov nájdete na stránke ZSSK

↗ Informácie o možnosti bezplatnej prepravy v susedných a ďalších európskych štátoch 

V prípade, ak sa rozhodnete pre súkromnú dopravu, buďte obozretní a overte si poskytovateľa dopravy, napríklad si vypýtajte jeho doklad totožnosti, odfoťte si jeho ŠPZ, alebo iným spôsobom zaznamenajte, ku komu nasadáte do auta. V záujme vašej bezpečnosti nikdy nenasadajte do auta k cudzím osobám, ak ste sám/sama. Taktiež si vopred overte, či budete za dopravu platiť a v akej sume. Vaša bezpečnosť je prvoradá.