Ubytovanie na Slovensku

Momentálne občanom Ukrajiny, ktorí vstúpili na územie SR štát a samosprávy ponúkajú možnosť ubytovať sa v rôznych zariadeniach vo viacerých lokalitách po Slovensku. Odporúčame vám obrátiť sa so žiadosťou o ubytovanie na veľkokapacitné zariadenia v Michalovciach, Nitre, Žiline a Bratislave, alebo priamo na pracoviská okresných, mestských a obecných úradov, kde sa nachádzate alebo kde máte záujem byť ubytovaní.

Štát momentálne taktiež poskytuje príspevky súkromným osobám (označované aj ako „oprávnené osoby“), ktoré bezodplatne poskytujú ubytovanie osobám s priznaným statusom dočasného útočiska. Oprávnená osoba v tom prípade  s Vami podpíše zmluvu o poskytnutí ubytovania, pričom ste povinný raz mesačne počas poskytovania ubytovania osobne oznámiť obci, že Vám oprávnená osoba poskytuje ubytovanie. 

Všetky potrebné informácie k príspevku za ubytovanie cudzinca, vrátane potrebných tlačív (vzor zmluvy o poskytnutí ubytovania, čestné vyhlásenie) sú zverejnené na stránke Ministerstva vnútra.

V prípade, ak hľadáte dočasné alebo dlhodobejšie ubytovanie od ľudí a firiem na Slovensku, svoj dopyt môžete zadať na oficiálnej webstránke Ministerstva dopravy https://pomocpreukrajinu.sk/ alebo na stránke občianskej iniciatívy www.ktopomozeukrajine.sk, prípadne cez formulár Ukrajina-Slovensko SOS. Myslite však na to, že ide o ubytovanie u súkromných osôb, preto si vopred overte, ku komu idete a aké sú podmienky ubytovania. 

V prípade, ak vám je poskytnuté bezplatné ubytovanie v súkromí, prenajímateľ má možnosť požiadať obec o príspevok na ubytovanie.

Informácie o možnosti získať príspevok na ubytovanie pre odídencov

V závislosti od Vašich možností sú k dispozícii aj komerčné ponuky bytov slovenských realitných kancelárií, ubytovní a hotelov.

Príspevok na ubytovanie odídencov

  • Prijatím nariadení vlády SR č. 218/2022 Z. z a č. 219/2022 Z. z. sa predĺžilo poskytovanie príspevku na ubytovanie odídencov z Ukrajiny do 30.9.2022 a zároveň sa zvýšila jeho výška nasledovne:
  • pre ubytovanie v nehnuteľnosti slúžiacej na bývanie na 8 eur/dospelá osoba/deň a 4 eur/dieťa do 15 rokov/deň (nastavené aj maximá podľa m2) 
  • pre nebytové budovy slúžiace na krátkodobé ubytovanie na 12 eur/dospelá osoba/deň a 6 eur/dieťa do 15 rokov/deň 
  • pre ubytovacie zariadenia na 22 eur/dospelá osoba/deň a 11 eur/dieťa do 15 rokov/deň