Psychologická podpora

V prípade potreby sa môžete sa obrátiť na bezplatné a anonymné krízové linky, ktoré poskytujú psychologickú pomoc v ukrajinskom jazyku. Sú určené ľuďom alebo ich príbuzným, ktorí sa v dôsledku vojny na Ukrajine ocitli v krízovej situácii. 

O pomoc môžete požiadať telefonicky: 

  • Krízová linka Človeka v ohrození a poradne IPčko: 0800 500 888 alebo e-mailom, každý deň 8.00 – 20.00 h. ↗ Viac informácii
  • Linka dôvery Ligy za duševné zdravie “Nezábudka”: 0800 222 450, každý deň 13.00 – 21.00 h. ↗ Viac informácii