Zdravotná starostlivosť

Zdravotná starostlivosť pre ľudí prichádzajúcich z Ukrajiny je poskytovaná v závislosti od Vášho statusu:

  • Osoby, ktorým bol udelený status dočasného útočiska (“odídenci”) získavajú prístup k neodkladnej zdravotnej starostlivosti a potrebnú indikovanú zdravotnú starostlivosť (Ministerstvo zdravotníctva môže určiť rozsah zdravotných výkonov uhrádzaných aj nad rámec neodkladnej zdravotnej starostlivosti – zverejnením na svojom webovom sídle). Cudzinci sa preukazujú dokladom o tolerovanom pobyte na území SR s označením „dočasné útočisko“ alebo „odídenec“. K dispozícii je ambulantná pohotovostná služba v príslušnom kraji či meste, alebo centrálny príjem nemocnice. Je potrebné preukázať sa preukazom cudzinca žiadajúceho o poskytovanie dočasného útočiska alebo dokladom o tolerovanom pobyte na území SR.
  • Osoby, ktoré cez SR tranzitujú (t. j. ešte nepožiadali o poskytnutie dočasného útočiska / azylu / doplnkovej ochrany), majú nárok na úhradu neodkladnej starostlivosti, najdlhšie však počas 30 dní odo dňa vstupu na územie SR,
  • Osoby s udelenou doplnkovou ochranou majú nárok na úhradu plného rozsahu zdravotnej starostlivosti (lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny budú poskytované bez doplatku), preukazujú sa nárokovým preukazom vydaným Všeobecnou zdravotnou poisťovňou.
  • Osoby, ktoré požiadali o azyl, majú nárok na úhradu neodkladnej zdravotnej starostlivosti a prípadne ďalšej potrebnej zdravotnej starostlivosti (ktorú indikuje lekár vyšetrením).
  • Osoby s udeleným azylom disponujú kartičkou poistenca, ktorá oprávňuje na rovnaký rozsah zdravotnej starostlivosti ako u poistenca Slovenskej republiky.    
  • Osoby, ktoré sa na Slovensku zdržiavajú v rámci bezvízového styku nemajú prístup k slovenskému zdravotnému poisteniu. Môžete uzavrieť komerčné zdravotné poistenie.

Urgentná a život zachraňujúca starostlivosť je poskytovaná každej osobe na Slovensku bezplatne.

Dôležité informácie Ministerstva zdravotníctva SR (SK/UK), Všeobecná zdravotná poisťovňa (SK)

Pre občanov Ukrajiny na Slovensku je taktiež k dispozícii Linka zdravia pre Ukrajinu, kde majú občania Ukrajiny možnosť rýchlej zdravotnej konzultácie s radom špecialistov v ukrajinskom jazyku.

Dostupná je denne od 7:00 do 19:00 h. telefonicky na čísle +421 2 21 02 50 75 a online na ua.diagnose.me.

Poskytovanie gynekologicko-pôrodníckej starostlivosti ženám z Ukrajiny 

Pôrod je považovaný za neodkladnú zdravotnú starostlivosť, ktorá bude poskytovaná každej osobe na Slovensku bezplatne. Starostlivosť v tehotenstve avšak spadá do kategórie zdravotnej starostlivosti inej ako neodkladnej. Jej bezplatné poskytovanie teda závisí od statusu osoby. Napríklad osoba s udeleným dočasným útočiskom či žiadateľ o azyl s prihliadnutím na zdravotný stav (tehotenstvo), má právo na poskytnutie aj tejto starostlivosti bezplatne, pričom poskytovateľovi budú jej náklady preplatené.

Nemocnice poskytujúce zdravotnú starostlivosť v tehotenstve aj ďalšie užitočné informácie o gynekologicko-pôrodníckej starostlivosti pre ženy prichádzajúce z Ukrajiny nájdete tu.

Koronavírus a protipandemické opatrenia

Na Slovensku stále platí mimoriadna situácia kvôli pandémii Covid-19. V platnosti je niekoľko opatrení na zamedzenie šírenia koronavírusu, najmä povinnosť nosiť respirátor v interiéri budov, či prostriedkov verejnej dopravy (s výnimkou niektorých skupín, napríklad detí do 6 rokov, osôb so závažnými poruchami autistického spektra, osôb so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím). 

↗Všetky informácie o aktuálnych opatreniach, testovaní, či očkovaní nájdete na stránke https://korona.gov.sk/uk/

Hlavné odporúčania, pokiaľ máte príznaky ochorenia Covid-19 (v ukrajinčine)

Očkovanie proti koronavírusu

Občania Ukrajiny na území Slovenska majú nárok na bezplatné očkovanie proti koronavírusu – bez ohľadu na ich status.

Zaregistrovať sa môžete cez portál korona.gov.sk. Ako identifikátor uveďte číslo dokladu, ktorý preukazuje Váš status na Slovensku (prípadne ukrajinský identifikačný doklad). Na očkovanie môžete prísť aj bez registrácie na očkovacích miestach vo vyhradenom čase. V prípade aplikácie druhej alebo posilňujúcej dávky musíte dokladovať, že ste dostali predošlú dávku.

Na Slovensku sa očkujú deti vo veku 5-17 rokov vakcínou Pfizer. V prípade dospelých sú dostupné vakcíny spoločností Johnson & Johnson, Moderna, Pfizer/BioNTech a Novavax.

↗ Viac informácii (SK)

Novinka!

Možnosť požiadať o Opatrovateľský príspevok na deti so špecifickými potrebami (ťažké postihnutie a zdravotné problémy)

Presný postup ako požiadať o opatrovateľský príspevok nájdete tu.

 

Dôležité kontakty

Ambulantná pohotovostná služba (podľa krajov) – dostupná počas pracovných dní od 16.00 do 22.00 hod. a počas víkendov a sviatkov od 7.00 do 22.00 hod. Slúži najmä pre akútne vzniknuté ochorenia s následným zhoršením zdravotného stavu bez ohrozenia života (napr. vysoké teploty, alergické reakcie, bolestivé stavy, závraty a podobne).

 Kontaktné centrum pre pacientov z Ukrajiny – v Bratislave fungujú od apríla dve kontaktné centrá pre pacientov z Ukrajiny (Nemocnica akademika Ladislava Dérera a Nemocnica sv. Cyrila a Metoda na Antolskej ulici) poskytujúce neodkladnú zdravotnú starostlivosť s ukrajinsky hovoriacim personálom.  Obe centrá sú otvorené počas pracovných dní od 8:00 do 14:00.

 Ústavná pohotovostná služba 24/7 – pri náhlej zmene zdravotného stavu alebo život ohrozujúcich situáciách (úrazy, kolaps) – centrálne príjmy nemocníc

otvorenalekaren.sk  – aplikácia na vyhľadanie najbližšej lekárne, ambulantnej pohotovosti alebo nemocnice na základe Vašej aktuálne polohy alebo Vami zadanej adresy. 

Lekárenská pohotovostná služba (podľa krajov)

↗  V prípade náhleho ohrozenia života, zdravia, vážneho úrazu, alebo nehody s väčšími následkami volajte záchranku, tel.  155.

Užitočné kontakty pre ľudí so zdravotným znevýhodnením

Konverzia ukrajinských liečiv na európsky ekvivalentný produkt

V prípade, ak potrebujete zdravotnú konzultáciu, môžete sa obrátiť na:

  •  Linku zdravia +421-2-21025075, ktorá je k dispozícii v ukrajinčine denne 7:00 – 19:00. Konzultácia je bezplatná. Viac informácii nájdete na stránke https://www.ua.diagnose.me/diagnoseme/uk/ (SK/UK/EN)
  • mobilnú aplikáciu myTeleDoc, ktorá poskytuje lekárske video konzultácie v ukrajinčine a ruštine denne 6:00 – 22:00 (podrobný návod