UkraineSlovakia.sk

Príchod na Slovensko – ako postupovať?

Obsah článku

Prišli ste na územie Slovenskej republiky bez platných identifikačných alebo cestovných dokladov a ste občanom alebo občiankou krajiny mimo Európskej únie?

Tu nájdete potrebné informácie o tom, kde sa nachádzate, ako postupovať v komunikácii s políciou a ďalšími orgánmi, aké sú vaše práva a kde nájdete podporné služby.

Po príchode

Ak ste práve prišli na Slovensko, mali by ste vyhľadať políciu. Potrebujete oznámiť, v akej situácii sa nachádzate, prípadne že máte záujem požiadať o azyl (viď nižšie). Polícia nesmie násilne zasiahnuť voči nikomu, ak nemá adekvátny dôvod (napr. ak niekto ohrozuje svoje okolie).

Policajtovi môžete prečítať alebo ukázať tento text:

„Prišiel som na územie Slovenska bez platných cestovných dokladov, víz či povolenia na pobyt. Prosím, vezmite ma na oddelenie cudzineckej polície.“

Tento policajt vás následne predvedie na najbližšie oddelenie cudzineckej polície, kde registrácia prebehne. Ak máte možnosť, môžete sa presunúť na oddelenie cudzineckej polície sami.

Ak by ste mali zlú skúsenosť s prístupom polície, ozvite sa Lige za ľudské práva na hrl@hrl.sk alebo +421 918 366 968.

Registrácia na polícii

Po príchode na oddelenie cudzineckej polície budú príslušníci polície zisťovať, kto ste a z akej krajiny pochádzate.  Pre tieto účely vám odoberú odtlačky prstov, odfotografujú a prehľadajú vás a dočasne vám odoberú telefón, prípadne iné veci, ktoré vám po skončení úkonov vrátia. Môže to trvať 30 minút, ale aj niekoľko hodín, kým sa dostanete na rad.

Vaše práva pri registrácii:

  • Počas registrácie máte právo na tlmočníka do jazyka, ktorému rozumiete. Ak nie je prítomný, požiadajte o neho.
  • Ak čakáte na zaregistrovanie dlhšie ako 6 hodín, máte právo na zabezpečenie pitného režimu a jedla. 
  • Príslušníci cudzineckej polície vás počas registrácie musia informovať o možnosti požiadať o azyl na Slovensku

Po registrácii na polícii môžete dostať nasledovné rozhodnutia:

1.Potvrdenie o zotrvaní na území Slovenskej republiky

Na polícii  vám vydajú „Potvrdenie o zotrvaní štátneho príslušníka tretej krajiny na území Slovenskej republiky“,  ak pochádzate z krajiny, kam sa pre objektívne prekážky nemôžete vrátiť kvôli ohrozeniu vášho života a osobnej slobody, a na Slovensku o azyl nepožiadate. S týmto dokumentom môžete zostať  na území Slovenska dovtedy, kým prestanú existovať objektívne prekážky pre návrat do krajiny vášho pôvodu. 

Potvrdenie o zotrvaní vám:

  • neprikazuje opustiť Slovensko (tak ako rozhodnutie o administratívnom vyhostení),
  • neumožňuje voľne sa pohybovať po krajinách EÚ bez splnenia príslušných podmienok na vstup do iných krajín EÚ, 
  • neumožňuje pracovať alebo podnikať,
  • neposkytuje vám ďalšie práva na území Slovenska.

2.Rozhodnutie o administratívnom vyhostení

Polícia vám vydá dokument „Rozhodnutie o administratívnom vyhostení” vtedy, ak  neexistujú prekážky, ktoré by bránili vášmu návratu do krajiny pôvodu. V tomto dokumente môže byť stanovená lehota, dokedy musíte opustiť územie Slovenska. Po začatí konania o administratívnom vyhostení vás môže polícia zaistiť. 

Zaistení políciou môžete byť aj v prípade, že ste o azyl požiadali už v inom členskom štáte Európskej únie (tzv. „dublinské konanie“, viac informácií nájdete v časti žiadosť o azyl). Ak sa ocitnete v zaistení v Medveďove alebo v Sečovciach, môžete vyhľadať právnu pomoc. 

Viac informácií o týchto rozhodnutiach a ďalších možnostiach nájdete aj v letáku Ligy za ľudské práva: slovensky.

Obsah článku

Páčil sa Vám tento článok?

Radi vám
poradíme

Ďalšie články

Finančná pomoc pre zraniteľné osoby v roku 2024

Žiadosť o azyl na Slovensku

Podmienky vstupu na Slovensko. Víza, cestovanie s deťmi, domácimi zvieratami a opatrenia proti COVID-19.

Mobilné siete. Ktorá služba je najlepšia pre ľudí, ktorí prichádzajú na Slovensko?

Mapa poskytovateľov služieb