UkraineSlovakia.sk

Schengenský priestor. Ktoré krajiny Európskej únie majú otvorené hranice?

Obsah článku

Schengenský priestor

Schengenský priestor je územie časti Európy a niekoľkých zámorských území. V rámci neho môžete voľne prekračovať hranice na ktoromkoľvek mieste členských štátov bez hraničnej kontroly.

Slovenská republika je súčasťou Schengenského priestoru. Príchodom na Slovensko preto vstupujete aj do Schengenského priestoru.

O vašich možnostiach cestovať do krajín Schengenského priestoru sa dočítate v nasledujúcich článkoch.

Zoznam členských štátov

Belgicko
Česko
Dánsko
Estónsko
Fínsko
Francúzsko
Taliansko
Litva
Lotyšsko
Luxembursko
Maďarsko
Malta
Nemecko
Holandsko
Poľsko
Portugalsko
Rakúsko
Grécko
Slovensko
Slovinsko
Španielsko
Švédsko

Externé odkazy

  • Wikipedia – Princípy Schengenského priestoru a stručné dejiny.

Obsah článku

Páčil sa Vám tento článok?

Radi vám
poradíme

Ďalšie články

Zdravotná starostlivosť. Ako funguje a k akým službám majú cudzinci a cudzinky na Slovensku prístup.

Kalendár. Štátne sviatky a školské prázdniny na Slovensku v roku 2023.

Nie každá pracovná ponuka je seriózna. Dávajte si pozor na nebezpečné praktiky.

Podmienky vstupu na Slovensko. Víza, cestovanie s deťmi, domácimi zvieratami a opatrenia proti COVID-19.

Mapa poskytovateľov služieb