Schengenský priestor. Ktoré krajiny Európskej únie majú otvorené hranice?

Príchodom na Slovensko vstupujete do Schengenského priestoru.
Railway station
Foto: Kevin Grieve / Unsplash

16. novembra 2022

{{Contents}}

Schengenský priestor

Schengenský priestor je územie časti Európy a niekoľkých zámorských území. V rámci neho môžete voľne prekračovať hranice na ktoromkoľvek mieste členských štátov bez hraničnej kontroly.

Slovenská republika je súčasťou Schengenského priestoru. Príchodom na Slovensko preto vstupujete aj do Schengenského priestoru.

O vašich možnostiach cestovať do krajín Schengenského priestoru sa dočítate v nasledujúcich článkoch.

Výnimočné situácie

Členské štáty Schengenského priestoru zavádzajú hraničné kontroly vo výnimočných situáciách. V súčasnosti sú kontroly na hraniciach Slovenska s Českou republikou a Rakúskom.

Zoznam členských štátov

Belgicko
Česko
Dánsko
Estónsko
Fínsko
Francúzsko
Taliansko
Litva
Lotyšsko
Luxembursko
Maďarsko
Malta
Nemecko
Holandsko
Poľsko
Portugalsko
Rakúsko
Grécko
Slovensko
Slovinsko
Španielsko
Švédsko

{{Feedback}}
Share on telegram
Share on facebook
Share on email