TENENET  
Psychologická, sociálna, pediatrická, fyzioterapeutická a pedagogická pomoc.
Psychologická pomoc, Sociálna starostlivosť, Zdravie
SME Spolu  
Komunitné centrum, diskusie, spoločenské hry, poskytovanie informácií a humanitárna pomoc.
Komunitné centrum, Materiálna pomoc, Poskytovanie informácií, Pre deti, Psychologická pomoc, Služby pre seniorov, Služby pre ženy, Voľnočasové aktivity
Moznost volby  
Anonymné, bezplatné a bezpečné poradenstvo o sexuálnom a reprodukčnom zdraví.
Finančné poradenstvo, LGBTI+, Poskytovanie informácií, Psychologická pomoc, Služby pre ženy
e-VUC  
Zoznam zdravotných a sociálnych služieb na Slovensku.
Poskytovanie informácií, Sociálna starostlivosť, Zdravie
Rebbid  
Aplikácia pre prenajímanie nehnuteľností.
Ubytovanie
 
Konzultácie, odporúčania na lekárov, zorientovanie sa v slovenskom zdravotnom systéme.
Poskytovanie informácií, Zdravie
 
Právne poradenstvo, asistované návraty, ubytovanie a finančná pomoc.
Grösslingová 35, Bratislava
Asistenčné služby, Finančná pomoc, Jazykové kurzy, Poskytovanie informácií, Právne poradenstvo, Sociálna starostlivosť, Ubytovanie, Vzdelávanie, Zamestnanie
 
Bezplatný štartovací balíček s voľnými minútami, dátami a novou SIM kartou.
Orange.sk
Mobilné siete
 
Riešenie právneho problému, kontakty na advokátov poskytujúcich bezplatné právne poradenstvo a služby.
Sak.sk
Právne poradenstvo, Vzdelávanie
 
Veterinárna starostlivosť, vstup na Slovensko s domácimi zvieratami, poradenstvo.
Domáce zvieratá, Poskytovanie informácií, Veterinár
Slovenská sporiteľňa  
Osobné účty zadarmo, prevod peňazí do Ukrajiny.
SLSP.sk
Bankové služby, Finančné poradenstvo