Trnavská arcidiecézna charita  
Informačné a integračné centrum pre ľudí z Ukrajiny v meste Trnava.
Asistenčné služby, Jazykové kurzy, Komunitné centrum, Materiálna pomoc, Pre deti, Tlmočenie, Voľnočasové aktivity
Agentúra TOP  
Certifikované preklady úradných dokumentov a profesionálne tlmočenie.
Preklady, Tlmočenie
HRL  
Tlmočenie, informačné služby, právne poradenstvo.
Poskytovanie informácií, Právne poradenstvo, Tlmočenie
 
Poradenstvo v oblasti vzdelávania, zamestnania, práva a komunikácie s úradmi.
Strojárenská 3, Košice
Asistenčné služby, Poskytovanie informácií, Právne poradenstvo, Psychologická pomoc, Tlmočenie, Vzdelávanie