UkraineSlovakia.sk

Centrum pomoci Domček

Domcek

Popis Materiálna pomoc Ponúkame nevyhnutné oblečenie a obuv, do 5 ks bezplatne, nad 5 ks za symbolický príspevok 0,30 eur. Potraviny a hygienické potreby ponúkame podľa aktuálnych možností a zásob – bezplatne. Sociálne poradenstvo Pomôžeme vám pri vybavovaní úradných záležitostí, pomoc pri umiestňovaní detí do školských a predškolských zariadení. V prípade, že pomoc nevieme poskytnúť, […]

Úsmev ako dar

Sociálne sprevádzanie, voľnočasové aktivity, štipendiá a humanitárna pomoc.

DofE Slovensko – SPOT

Voľnočasové centrum pre mladých, športové aktivity, workshopy, filmové premietania, čajovňa.