Tlmočenie, informačné služby, právne poradenstvo.

Popis

Právne poradenstvo

Právne poradenstvo v oblasti pobytu na území Slovenska, konania o udelení azylu, statusu dočasného útočiska (vrátane komplikovaných prípadov získania statusu dočasného útočiska), štátneho občianstva, zaistenia, administratívneho vyhostenia, opatrovníctva či pracovného práva.

Žiadatelia o služby sa môžu radiť s právnikmi, z ktorých viacerí pochádzajú z Ukrajiny.

Komplexné poradenstvo k trestným činom

Poskytovanie komplexného poradenstva (právne, psychologické, sociálne) pre obete trestných činov z nenávisti, a tiež pre svedkov vojnových trestných činov.

Informačné služby

Konzultácie pre držiteľov statusu dočasného útočiska v oblasti zamestnania, štátnych príspevkov, dopravy a v období núdzi.

Komunitné tlmočenie

Zabezpečovanie komunikácie medzi inštitúciami a osobami, ktoré žiadajú o dočasné útočisko, alebo ho majú poskytnuté. Táto služba je dostupná v Bratislave (telefonicky a e-mailom) a v Integračnom centre v Košiciach.

Podrobnosti

  • Služby nie sú dostupné počas verejných sviatkov.
  • Služby sú určené pre ľudí, ktorí to potrebujú.
  • Služby poskytuje aj ženský personál.
  • V Bratislave na Bottovej 7 sú oddelené a ľahko dostupné toalety pre ženy a mužov.
  • Vstup je bez bariér v Košiciach a v Bratislave na Bottovej 7. Na Michalskej 8 je dostupný výťah.
  • Tieto služby sú bez poplatku.

Otváracie hodiny

Bratislava

Michalská 9, Bratislava Zobraziť na mape
Bottova 7, Bratislava Zobraziť na mape

Pondelok: 9:00 – 18:00
Utorok: 9:00 – 18:00
Streda: 9:00 – 18:00
Štvrtok: 9:00 – 18:00
Piatok: 9:00 – 18:00

Košice

Integračné centrum Košického kraja, Strojárenská 3, Košice Zobraziť na mape

Pondelok: 8:30 – 16:30
Utorok: 8:30 – 16:30
Streda: 8:30 – 16:30
Štvrtok: 8:30 – 16:30
Piatok: 8:30 – 16:30

Kontakty

+421 800 222 350
ukrajina@hrl.sk

https://www.hrl.sk/
https://instagram.com/humanrightsleague/
https://facebook.com/Ligazaludskeprava/