Komplexné služby v centrách podpory v Košiciach, Michalovciach a vo Vyšnom Nemeckom.

Popis

Centrum podpory GKECH KE – Integračné centrum Košice

Košice – Hlavná ulica 68, Košice Zobraziť na mape

 • Asistencia pri zaradení detí do materskej, základnej a strednej školy.
 • Denná starostlivosť o deti: Napríklad chodenie do Denného detského centra pre ukrajinské deti, stráženie detí počas návštevy centra, poobedný klub pre deti…
 • Poskytnutie základných a nevyhnutných hygienických potrieb.
 • Kurzy slovenského jazyka pre ľudí z Ukrajiny s certifikovanou ukrajinsko-slovenskou lektorkou.
 • Základné sociálne poradenstvo so sociálnym pracovníkom centra.
 • Materiálna pomoc (oblečenie, vybavenie domácnosti, šk. potreby)
 • Pomoc s dopravou/prepravou: Zabezpečovanie prepravy klientov.
 • Pomoc so zabezpečením ubytovania: Pracovníci centra pomáhajú klientovi hľadať ubytovanie.
 • Pomoc s hľadaním zamestnania: Sociálny pracovník pomáha a sprevádza klienta pri hľadaní práce.
 • Priame poskytnutie ubytovania v charitných zariadeniach alebo v ubytovaní ponúkanom partnerom organizácie.
 • Potravinová pomoc: Zabezpečenie potravín (podľa možností organizácie) a ich vydanie ľuďom z Ukrajiny.
 • Psychologické poradenstvo individuálne.
 • Psychologické poradenstvo skupinové.
 • Referenčné služby: Služby, ktoré nie sú priamo poskytnuté v centrách, ale klient je v centrách na ne odkázaný/odporúčaný.
 • Spoločenské podujatia: Návšteva kina, divadelného predstavenia či iných kultúrnych aktivít, resp. usporiadanie takého podujatia v centre.
 • Sprevádzanie do inštitúcií: Služby, ktoré nie sú priamo poskytnuté v centrách, ale klient je v centrách na ne odkázaný/odporúčaný.
 • Voľnočasové aktivity: Rôzne výlety a exkurzie do prírody, po mestách, a i.
 • Poskytnutie liekov a zdravotníckych pomôcok podľa potreby klienta po lekárskej konzultácii.

Výdaj materiálnej pomoci – Košice

Košice – Zborovská 7, Košice Zobraziť na mape

 • Poskytnutie základných a nevyhnutných hygienických potrieb.
 • Potravinová pomoc: Zabezpečenie potravín (podľa možností organizácie) a ich vydanie ľuďom z Ukrajiny.

Centrum podpory GKECH KE – Michalovce

Michalovce – Námestie osloboditeľov 25, Michalovce Zobraziť na mape

 • Asistencia pri zaradení detí do materskej, základnej a strednej školy.
 • Poskytnutie základných a nevyhnutných hygienických potrieb.
 • Základné sociálne poradenstvo so sociálnym pracovníkom centra.
 • Materiálna pomoc (oblečenie, vybavenie domácnosti, šk. potreby)
 • Pomoc s dopravou/prepravou: Zabezpečovanie prepravy klientov.
 • Pomoc so zabezpečením ubytovania: Pracovníci centra pomáhajú klientovi hľadať ubytovanie.
 • Pomoc s hľadaním zamestnania: Sociálny pracovník pomáha a sprevádza klienta pri hľadaní práce.
 • Priame poskytnutie ubytovania v charitných zariadeniach alebo v ubytovaní ponúkanom partnerom organizácie.
 • Potravinová pomoc: Zabezpečenie potravín (podľa možností organizácie) a ich vydanie ľuďom z Ukrajiny.
 • Psychologické poradenstvo individuálne.
 • Psychologické poradenstvo skupinové.
 • Referenčné služby: Služby, ktoré nie sú priamo poskytnuté v centrách, ale klient je v centrách na ne odkázaný/odporúčaný.
 • Spoločenské podujatia: Návšteva kina, divadelného predstavenia či iných kultúrnych aktivít, resp. usporiadanie takého podujatia v centre.
 • Sprevádzanie do inštitúcií: Služby, ktoré nie sú priamo poskytnuté v centrách, ale klient je v centrách na ne odkázaný/odporúčaný.
 • Poskytnutie liekov a zdravotníckych pomôcok podľa potreby klienta po lekárskej konzultácii.

Caritas Point – Vyšné Nemecké

Vyšné Nemecké – Hraničný priechod Vyšné Nemecké Zobraziť na mape

 • Poskytnutie základných a nevyhnutných hygienických potrieb.
 • Podrobnosti

  • Služby sú dostupné aj počas verejných sviatkov.
  • Služby poskytuje aj ženský personál.
  • V lokalite je výťah.
  • V lokalite sú oddelené a ľahko dostupné toalety pre ženy a mužov.
  • Tieto služby sú bez poplatku.

  Otváracie hodiny

  Pondelok: 8:00 – 16:30
  Utorok: 8:00 – 16:30
  Streda: 8:00 – 16:30
  Štvrtok: 8:00 – 16:30
  Piatok: 8:00 – 16:30

  Kontakty

  https://www.charita2.grkatke.sk
  https://www.facebook.com/charita2.grkatke.sk/
  https://www.instagram.com/caritas_gkchke/

  charita@grkatke.sk

  +421 911 711 357 (Slovensky, Українська мова, Русский, English)
  +421 948 600 107 (Slovensky, Українська мова, Русский, English)