Sociálne sprevádzanie, voľnočasové aktivity, štipendiá a humanitárna pomoc.

Popis

Sociálne sprevádzanie

Služba je dostupná v mestách Bratislava a Košice.

Komplexné sprevádzanie rodín za účasti sociálneho pracovníka, psychológa, právnika a finančného poradcu. Poskytujeme poradenstvo v oblasti bývania, práce, zaradenia detí do škôl, zdravotnej starostlivosti. Poskytujeme tiež psychologickú podporu a voľnočasové aktivity pre ukrajinské matky s deťmi.

Voľnočasové aktivity pre ukrajinské rodiny a študentov

Služba je dostupná v mestách Bratislava, Košice, Nitra a Ružomberok.

S podporou Unicef realizujeme pravidelné voľnočasové aktivity, skupiny pre dospelých a deti, víkendové pobyty, workshopy a letné tábory.

Štipendijný program

Finančne a materiálne podporujeme mladých ľudí, ktorí študujú na vysokej alebo strednej škole na Slovensku a nie sú na našom území v sprievode svojej rodiny. Organizujeme komunitné aktivity, ktorými im pomáhame začleniť sa do spoločnosti.

Humanitárna pomoc

Od začiatku konfliktu aktívne posielame na Ukrajinu humanitárnu pomoc. Naši zamestnanci pracujú v meste Užhorod. V spolupráci so splnomocnencom vlády pre Ukrajinu, vysokou školou sv. Alžbety a inými organizáciami pravidelne a adresne poskytujeme pomoc tamojším rodinám a zariadeniam (zdravotnícke, sociálne a pod.).

Podrobnosti

  • Služby nie sú dostupné počas verejných sviatkov.
  • Služby poskytuje aj ženský personál.
  • Vstup je bez bariér.
  • Tieto služby sú bez poplatku.

Otváracie hodiny

Pondelok: 8:00 – 16:00
Utorok: 8:00 – 16:00
Streda: 8:00 – 16:00
Štvrtok: 8:00 – 16:00
Piatok: 8:00 – 16:00

Kontakty

Bratislava – Ševčenkova 21, Bratislava Zobraziť na mape

Košice – Kováčska 17, Košice Zobraziť na mape

Nitra – Dvorčianska 653, Nitra-Dolné Krškany Zobraziť na mape

Ružomberok – Madačova 3, Ružomberok Zobraziť na mape

https://www.usmev.sk

gulasova@usmev.sk
+421 905 584 573

terezia.gregusova@usmev.sk
+421 948 425 077