Materiálna pomoc na území celého Slovenska.
23. January 2023

Popis

MafU poskytuje materiálnu pomoc rodinám, ktoré nachádzajú dočasné útočisko na Slovensku, hlavne matkám s menšími deťmi, chorým ľuďom, ľuďom so špecifickými potrebami a starým ľuďom.

O materiálnu pomoc požiadajte vyplnením a odoslaním registračného formuláru na Mafu.sk.

Po prijatí vašej registrácie bude MafU hľadať vhodných darcov a následne vás bude kontaktovať.

Doručenie pomoci bude v mieste vášho pobytu.

Pomoc je adresná, darcovia majú možnosť prísť do osobného styku s rodinou, ktorej sa rozhodnú pomôcť.

Vďaka tomu, že darcovia a obdarovaní pochádzajú z rovnakej lokality, znižuje sa dopad na životné prostredie, pretože darované veci sa neprenášajú na veľké vzdialenosti.

Adresa

Mafu.sk

Kontakty

help@mafu.sk
https://www.mafu.sk

Otváracie hodiny

Online 24/7