Právne poradenstvo, asistované návraty, ubytovanie a finančná pomoc.

Popis

Asistované návraty

Ak nemáte povolenie na pobyt na Slovensku / v EÚ, nemáte finančné prostriedky a potrebujete sa vrátiť domov, IOM vám pomôže bezplatne vybaviť doklady a zorganizuje váš návrat domov. Pre podrobné informácie navštívte Avr.iom.sk

Bezpečné cestovanie

Obchodovanie s ľuďmi je rozšírený problém po celom svete. IOM preto poskytuje rady ako bezpečne cestovať a kde môžu obete obchodovania s ľuďmi nájsť pomoc. Pre podrobné informácie navštívte Bezpecnecestovanie.iom.sk alebo si stiahnite telefónne kontakty na organizácie pomáhajúce obetiam obchodovania s ľuďmi.

Právne poradenstvo

V rámci Migračného informačného centra IOM (MIC) Vám poradíme v otázkach pobytu, zamestnania, podnikania, zlúčenia rodiny, bývania, sociálneho zabezpečenia, zdravotnej starostlivosti a zdravotného poistenia, vzdelávania, štátneho občianstva a iných oblastiach života a pobytu cudzincov na Slovensku.

Finančná pomoc

Poskytovanie finančného poradenstva ohľadom platenia daní, bankových účtov, zakladania živnosti atď. V nevyhnutných prípadoch IOM poskytuje aj priamu finančnú pomoc na financovanie ďalšieho vzdelávania, rekvalifikáciu alebo na uhradenie poplatkov súvisiacich s procesom uznania diplomov vyššieho vzdelania.

Pracovné poradenstvo

Pomôžeme vám zorientovať sa na trhu práce, pri hľadaní práce, s prípravou životopisu a motivačného listu, pri komunikácii so zamestnávateľom, pripraviť sa na pracovný pohovor, pri kontaktovaní inštitúcií a tiež pri vybavovaní dávok sociálneho zabezpečenia.

Kurzy slovenského jazyka

Kurzy slovenského jazyka pre cudzincov sú bezplatné a môžete ich absolvovať v mestách Bratislava, Košice, Prešov, prípadne online. Sú určené cudzincom, ktorí majú na Slovensku prechodný, trvalý alebo tolerovaný pobyt, vrátane žiadateľov o dočasné útočisko a osôb s udeleným dočasným útočiskom (“odídenci”).

Informačná linka

Telefonické linky určené na poskytovanie poradenstva klientom MIC: 0850 211 478 (zvýhodnené číslo z územia SR); +421 2 5263 0023; Telegram/Signal: +421 908 767 853 (konzultácie v ukrajinčine a ruštine); +421 55 625 8662 (MIC Košice).

Konzultačné hodiny:

Pondelok: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00
Utorok: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00
Streda: 13:00 – 17:00
Štvrtok: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00
Piatok: 9:00 – 12:00

Osobná asistencia

Sprevádzanie zraniteľných ľudí z Ukrajiny, napr. seniorov či zdravotne znevýhodnených, pri vybavovaní základných potrieb ako sú napríklad zdravotná starostlivosť a vybavovanie dokladov na úradoch.

Kto môže využiť služby IOM / MIC

  • ľudia z krajín mimo EÚ / EHP, ktorí majú na Slovensku prechodný, trvalý alebo tolerovaný pobyt, vrátane žiadateľov o dočasné útočisko a osôb s udeleným dočasným útočiskom na Slovensku
  • občania EÚ s vysokoškolským vzdelaním, resp. pracujúci vo vysokokvalifikovaných pozíciách,
  • zahraniční študenti na vysokej škole na Slovensku.

Podrobnosti

  • Služby nie sú dostupné počas verejných sviatkov.
  • Stretnutie je vhodné dohodnúť si vopred.
  • Služby poskytuje aj ženský personál.
  • Vstup je bez bariér.
  • V lokalite sú oddelené a ľahko dostupné toalety pre ženy a mužov.
  • Tieto služby sú bez poplatku.

Adresa

Grösslingová 35, Bratislava

Ukázať na mape