UkraineSlovakia.sk

Majú Ukrajinci povinnosť deklarovať svoje príjmy za rok 2023 na Slovensku?

Základná lehota na podanie daňového priznania je 31. marec roka nasledujúceho po roku, za ktorý sa priznanie podáva. S prihliadnutím na sviatky a dni pracovného pokoja je 2. apríl 2024 posledným dňom na priznanie príjmov za rok 2023. Nie ste povinný podať daňové priznanie na Slovensku, ak ste získali príjem, ktorý nepodlieha zdaneniu (napr. sociálna […]