Ľudia, ktorý prišli na Slovensko pred vypuknutím konfliktu

Pokiaľ ste vstúpili na Slovensko buď v rámci bezvízového styku alebo máte na Slovensku trvalý alebo prechodný pobyt, nemusíte sa obávať, že by ste tu boli nelegálne. Na Slovensku bola dôsledkom pandémie COVID-19 vyhlásená krízová situácia.

  • Ak vám počas nej uplynie platnosť povolenia na pobyt, môžete na Slovensku zotrvať až do uplynutia 2 mesiacov od odvolania krízovej situácie – na tieto účely policajný útvar vydá na žiadosť doklad o pobyte s platnosťou určenou konkrétnym dátumom, 
  • Ak vám počas krízovej situácie uplynie platnosť víza, môžete na Slovensku zotrvať až do uplynutia 1 mesiaca od odvolania krízovej situácie. Ak si nie ste istý, či sa na váš prípad vzťahujú tieto ustanovenia, obráťte sa na nás. 
  • Využiť môžete aj možnosť požiadať na Slovensku o azyl a získať azyl alebo doplnkovú ochranu.

Cudzinecká polícia upravila svoje stránkové hodiny pre vybavovanie žiadosti o udelenie/obnovenie prechodného pobytu, žiadosti o udelenie trvalého pobytu a žiadosti o udelenie/predĺženie tolerovaného pobytu.

Úradné hodiny a kontakty si môžete overiť TU.