UkraineSlovakia.sk

Domka - Združenie saleziánskej mládeže

 • Stredisko Domka
  Miletičova 7, 821 08 Bratislava
 • Saleziánske dielo na Trnávke
  Nerudova 10, 821 04 Bratislava

Jazykové kurzy, Komunitné centrum, Pre deti, Pre mladých, Voľnočasové aktivity, Vzdelávanie

ADRA – Komunitné centrá

 • ADRA - Komunitné centrum
  Zlatovská 1292, Trenčín
 • ADRA - Komunitné centrum
  Pionierska 17, Bratislava

Jazykové kurzy, Komunitné centrum, Pre deti, Pre mladých, Pre seniorov, Voľnočasové aktivity

ConnecTT - podporné centrum pre cudzincov prichádzajúcich a žijúcich v Trnave

 • Františkánska 3, Trnava

Jazykové kurzy, Poskytovanie informácií, Voľnočasové aktivity, Vzdelávanie, Zamestnanie

Poliklinika Mlynská dolina

 • Staré grunty 56, Bratislava

Zdravie

Diecézna charita Žilina

 • Centrum podpory charita Žilina
  Republiky 1000/13, Žilina

Poskytovanie informácií, Psychologická pomoc, Sociálna starostlivosť, Voľnočasové aktivity, Vzdelávanie

Inklucentrum – Centrum inkluzívneho vzdelávania

 • Hattalova 12, Bratislava

Pre deti, Psychologická pomoc, Sociálna starostlivosť, Vzdelávanie

MyMamy

 • P. O. Box 73, Prešov

Poskytovanie informácií, Právne poradenstvo, Pre deti, Psychologická pomoc, Služby pre ženy, Sociálna starostlivosť, Ubytovanie

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR)

 • Banská Bystrica
  Skuteckého 39, Banská Bystrica
 • Banská Štiavnica
  A.T. Sytnianského 1180, Banská Štiavnica
 • Bardejov
  Dlhý rad 2748, Bardejov
 • Bratislava
  Vazovova 7/A, Bratislava
 • Brezno
  Rázusová 40, Brezno
 • Čadca
  Matičné námestie 1617, Čadca
 • Dolný Kubín
  Námestie slobody 1268/1, Dolný Kubín
 • Dunajská Streda
  Ádorská 41, Dunajská Streda
 • Galanta
  Staničná 5, Galanta
 • Humenné
  Kukorelliho 1, Humenné
 • Kežmarok
  MUDr. Alexandra 61, Kežmarok
 • Komárno
  Župná 15, Komárno
 • Košice
  Staničné námestie 9, Košice
 • Levice
  Ľ. Štúra 53, Levice
 • Liptovský Mikuláš
  M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš
 • Lučenec
  F. Lehára 18, Lučenec
 • Malacky
  Záhorácka 2942/60A, Malacky
 • Martin
  Novomeského 4, Martin
 • Michalovce
  Saleziánov 1, Michalovce
 • Námestovo
  Námestie A. Bernoláka 4, Námestovo
 • Nitra
  Štefánikova trieda 88, Nitra
 • Nové Mesto nad Váhom
  Hviezdoslavova 2469/40, Nové Mesto nad Váhom
 • Nové Zámky
  F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky
 • Partizánske
  Námestie SNP 151, Partizánske
 • Pezinok
  Moyzesova 2, Pezinok
 • Piešťany
  Krajinská 5053, Piešťany
 • Poprad
  Hraničná 667/13, Poprad
 • Považská Bystrica
  Centrum 8/12, Považská Bystrica
 • Prešov
  Slovenská 87, Prešov
 • Prievidza
  Šumperská 35, Prievidza
 • Revúca
  Gen. Viesta 1103/4, Revúca
 • Rimavská Sobota
  Čerenčianska 18, Rimavská Sobota
 • Rožňava
  Šafárikova 112, Rožňava
 • Ružomberok
  Námestie Slobody 9, Ružomberok
 • Senica
  Vajanského 17/1, Senica
 • Spišská Nová Ves
  Odborárov 53, Spišská Nová Ves
 • Stará Ľubovňa
  Farbiarska 57, Stará Ľubovňa
 • Stropkov
  Hlavná 26, Stropkov
 • Topoľčany
  Škultétyho 1577/8, Topoľčany
 • Trebišov
  M. R. Štefánika 73, Trebišov
 • Trenčín
  M.R.Štefánika 20, Trenčín
 • Trnava
  Jána Bottu 4, Trnava
 • Veľký Krtíš
  Madácha 2, Veľký Krtíš
 • Vranov nad Topľou
  Námestie slobody 5, Vranov nad Topľou
 • Zvolen
  J.Jiskru 249/6, Zvolen
 • Žilina
  Hurbanova 16, Žilina

Poskytovanie informácií, Sociálna starostlivosť, Zamestnanie

EQUITA - Zdravie do komunít

 • EQUITA, o.z.
  Pod Vinicami 3217/25, Bratislava
Celé Slovensko

Asistenčné služby, Zdravie

Cudzinecká polícia

 • Bottova 7, Bratislava
 • Regrútska 4, Bratislava
 • Sládkovičova 25, Banská Bystrica
 • Mlynská 4629/2A, Dunajská Streda
 • Nemocničná 1, Humenné
 • Trieda SNP 35, Košice
 • Jána Hollého 53/46, Michalovce
 • Rázusova 7, Nitra
 • Bitúnkova 8, Nové Zámky
 • Ľubochnianska 2, Prešov
 • Hviezdoslavova 35, Rimavská Sobota
 • 6. poschodie, Námestie A. Hlinku 74, Ružomberok
 • Jilemnického 2, Trenčín
 • Paulínska 13, Trnava
 • Janka Kráľa 4, Žilina
Celé Slovensko

Polícia

Liga za duševné zdravie

 • Zámocká 5, Bratislava
Celé Slovensko

LGBTI+, Poskytovanie informácií, Pre deti, Pre mladých, Psychologická pomoc, Služby pre seniorov, Služby pre ženy, Sociálna starostlivosť, Voľnočasové aktivity

Žilinský samosprávny kraj

 • Komenského 48, Žilina

Doprava, Kultúra, Sociálna starostlivosť, Šport, Vzdelávanie, Zdravie

Návrat

 • Pluhová 1, Bratislava
Celé Slovensko

Poskytovanie informácií, Právne poradenstvo, Pre deti, Psychologická pomoc, Sociálna starostlivosť

Mareena - Mobilný tím Blue Dot pre Trenčiansky kraj

 • Trenčín

Asistenčné služby, Poskytovanie informácií, Právne poradenstvo

Centrum pomoci Domček

 • J.A. Komenského 18, Lučenec

Komunitné centrum, Materiálna pomoc, Poskytovanie informácií, Potravinová pomoc, Pre deti, Sociálna starostlivosť, Voľnočasové aktivity

Travel Health Clinic

 • Tehelná 26, Bratislava
 • Jánošíková 4, Žilina
 • Špitálska 13, Nitra

Zdravie

Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením

 • Hálova 16, Bratislava
Celé Slovensko

Poskytovanie informácií, Pre deti, Psychologická pomoc, Zdravie, Zdravotné znevýhodnenie

Slovenská humanitná rada - Blue Dot Nitra

 • Cintorínska 5, Nitra

Asistenčné služby, Finančná pomoc, LGBTI+, Materiálna pomoc, Poskytovanie informácií, Právne poradenstvo, Pre deti, Psychologická pomoc, Sociálna starostlivosť, Tlmočenie, Zdravie, Zdravotné znevýhodnenie

Trnavský samosprávny kraj

 • Starohájska 10, Trnava

Doprava, Pre deti

Mareena - Pracovné poradenstvo

 • Asistenčné centrum
  Bottova 7, Bratislava

Poskytovanie informácií, Zamestnanie

Mareena

 • Komunitné centrum
  Lazaretská 32, Bratislava
 • Integračné centrum Košického kraja
  Strojárenská 3, Košice
 • Mareena
  Hlavná 68, Blok B, 2. poschodie, Košice
 • Tabačka Kulturfabrik
  Gorkého 2, Košice

Jazykové kurzy, Komunitné centrum, Kultúra, Poskytovanie informácií, Vzdelávanie

Človek v ohrození - Bezpečný priestor

 • Výmenník Štítová
  Štítová 3, Košice
 • Výmenník Wupertálska
  Titogradská 17, Košice
 • Integračné centrum Košického kraja
  Strojárenská 3, Košice
 • Baňa Bankov
  Stará Spišská cesta 3, Košice
 • Markušovská cesta 2, Spišská Nová Ves
 • Zväz Rusínov-Ukrajincov SR
  Janka Borodáča 5, Prešov
 • Otvorené oddelenie Ústavu na výkon väzby
  Pionierska 31, Prešov
 • Križovatka - Odborový dom kultúry
  Námestie mieru 1, Prešov
 • Ubytovňa pri strednej odbornej škole J. Andraščíka
  Pod Vinbargom 3, Bardejov
 • BAŠTA – kultúrno-komunitné centrum
  Na hradbách 3, Bardejov
 • Ubytovňa pri strednej odbornej škole L. Svobodu
  Bardejovská 18, Svidník
 • Dom služieb
  J. Kozáčeka 11, Zvolen

Asistenčné služby, Komunitné centrum, Poskytovanie informácií, Pre deti, Vzdelávanie

Slovenský Červený kríž

 • Banská Bystrica
  Pod Urpínom 6, Banská Bystrica
 • Banská Štiavnica
  Bratska 9, Banská Štiavnica
 • Bratislava
  Miletičová 59, Bratislava
 • Senec
  Pribinova 15, Senec
 • Čadca
  Pribinova 3, Čadca
 • Dolný Kubín
  J.Ťatliaka 2051/8, Dolný Kubín
 • Dunajská Streda
  Alžbetínske nám. 1203, Dunajská Streda
 • Galanta
  Bratislavská 1458/71, Galanta
 • Humenné
  Námestie slobody 16/41, Humenné
 • Komárno
  Dunajské nábrežie 12, Komárno
 • Košice
  Komenského 19, Košice
 • Levice
  Poľná 6, Levice
 • Liptovský Mikuláš
  Kuzmányho 15, Liptovský Mikuláš
 • Lučenec
  Zvolenská cesta 27, Lučenec
 • Michalovce
  Nám. osloboditeľov 82, Michalovce
 • Nitra
  Vajanského 7, Nitra
 • Nové Zámky
  Žerotínová bašta 1, Nové Zámky
 • Poprad
  Karpatská 7, Poprad
 • Prešov
  Jarková 45, Prešov
 • Prievidza
  Staničná 2, Prievidza
 • Rimavská Sobota
  Hurbanova 15, Rimavská Sobota
 • Rožňava
  Pionierov 8, Rožňava
 • Senica
  Kalinčiaková 1396/46, Senica
 • Snina
  1 mája 882/17, Snina
 • Svidník
  Stropkovská 717/82, Svidník
 • Spišská Nová Ves
  Námestie SNP 2, Spišská Nová Ves
 • Topoľčany
  Moyzesova 1333/1A, Topoľčany
 • Trebišov
  M.R.Štefánika 1161/184, Trebišov
 • Trnava
  Botanická 32, Trnava
 • Trenčín
  Stromová 5, Trenčín
 • Vranov nad Topľou
  Štúrova 130, Vranov nad Topľou
 • Žiar nad Hronom
  SNP 94, Žiar nad Hronom
 • Žilina
  Moyzesova 38, Žilina
Celé Slovensko

Asistenčné služby, Finančná pomoc, Materiálna pomoc, Poskytovanie informácií, Psychologická pomoc, Zdravie

Slovenský Červený kríž - Pátranie po stratených členoch rodiny a blízkych

Pátranie

Slovenská humanitná rada - Blue Dot Košice, Michalovce

 • Športová 31, Michalovce
 • Staničné námestie 9, Košice
 • Hlavná 68, Košice

Asistenčné služby, LGBTI+, Poskytovanie informácií, Právne poradenstvo, Pre deti, Psychologická pomoc, Sociálna starostlivosť, Tlmočenie, Voľnočasové aktivity, Zdravie, Zdravotné znevýhodnenie

ONLINE: Linka detskej istoty

 • Na vŕšku 6, Bratislava
Celé Slovensko

Pre deti, Psychologická pomoc

Junior Achievement Slovensko - Jazykové kurzy a workshopy

 • TOWER 115
  Pribinova 25, Bratislava
Celé Slovensko

Jazykové kurzy, Vzdelávanie

Zdravotné stredisko Rovniankova - Ambulantná zdravotná starostlivosť

 • Rovniankova 1, Bratislava

Zdravie

ONLINE: Človek v ohrození - Infolinka

 • Človek v ohrození
  Baštová 343/5 811 03 Bratislava
Celé Slovensko

Poskytovanie informácií

Buddíci pre Ukrajincov

 • Buddíci pre Ukrajincov
  Jarabinková 18878/8E, 82109 Bratislava
Celé Slovensko

Jazykové kurzy, Voľnočasové aktivity, Vzdelávanie

Aj Ty v IT

 • Aj Ty v IT
  Ilkovičova 6276/2, 842 16 Bratislava
Celé Slovensko

Finančná pomoc, Služby pre ženy, Vzdelávanie

Úsmev ako dar

 • Ševčenkova 21, Bratislava
 • Kováčska 17, Košice
 • Dvorčianska 653, Nitra-Dolné Krškany
 • Madačova 3, Ružomberok

Asistenčné služby, Finančná pomoc, Komunitné centrum, Poskytovanie informácií, Právne poradenstvo, Psychologická pomoc, Sociálna starostlivosť, Sprevádzanie, Voľnočasové aktivity

Gréckokatolícka eparchiálna charita

 • Výdaj materiálnej pomoci
  Zborovská 7, Košice
 • Kultúrno vzdelávacie centrum
  Dominikánske námestie 13, Košice
 • Výdaj materiálnej pomoci
  Komenského 10, Trebišov
 • Centrum podpory GKECH KE
  Námestie osloboditeľov 25, Michalovce
 • Integračné centrum Košice
  Hlavná ulica 68, Košice

Doprava, Jazykové kurzy, Kultúra, Materiálna pomoc, Poskytovanie informácií, Pre deti, Psychologická pomoc, Sociálna starostlivosť, Sprevádzanie, Ubytovanie, Voľnočasové aktivity, Vzdelávanie, Zdravie

ADRA Kežmarok – Ukrajinsko-Slovenský HUB

 • Hlavné námestie 58, Kežmarok

Kultúra, Materiálna pomoc, Voľnočasové aktivity

Trnavská arcidiecézna charita: Integračné centrum – Centrum podpory

 • Integračné centrum – Centrum podpory
  Saleziánska 21, Trnava

Asistenčné služby, Jazykové kurzy, Komunitné centrum, Pre deti, Sprevádzanie, Tlmočenie, Voľnočasové aktivity

Mesto Bratislava - Kultúrne podujatia pre ľudí z Ukrajiny

 • Magistrát mesta Bratislava
  Primaciálne námestie 1, Bratislava

Kultúra, Umenie, Voľnočasové aktivity

Mesto Bratislava - Jazykové kurzy pre mládež

 • 1. štátna jazyková škola – Palisády
  Palisády 38, Bratislava
 • 1. štátna jazyková škola – Vazovova
  Vazovova 14, Bratislava

Jazykové kurzy, Pre deti, Vzdelávanie

Mesto Bratislava - Centrum voľného času pre deti

 • Centrum Gessayova
  Gessayova 6, Bratislava
 • Centrum Hlinická
  Hlinická 3, Bratislava
 • Centrum Batkova
  Batkova 2, Bratislava
 • Centrum Kulíškova
  Kulíškova 6, Bratislava

Pre deti, Šport, Umenie, Voľnočasové aktivity, Vzdelávanie

Mesto Bratislava - Asistenčné centrum Bottova

 • Asistenčné centrum
  Bottova 7, Bratislava

Asistenčné služby, Jazykové kurzy, Komunitné centrum, Materiálna pomoc, Pre deti, Voľnočasové aktivity, Vzdelávanie, Zamestnanie, Zdravie

ONLINE: Worki – pracovný portál

 • Worki - pracovný portál
  Drobného 29/3431, 844 07 Bratislava
Celé Slovensko

Zamestnanie

TENENET - Regionálna pomoc

Pre deti, Psychologická pomoc, Sociálna starostlivosť, Vzdelávanie, Zdravie

TENENET - Mobilný tím

 • Bratislava
Celé Slovensko

Asistenčné služby, Materiálna pomoc, Poskytovanie informácií, Pre deti, Pre seniorov, Psychologická pomoc, Služby pre ženy, Zdravie, Zdravotné znevýhodnenie

ONLINE: e-VÚC - aplikácia Objednať vyšetrenie

 • e-VÚC - aplikácia Objednať vyšetrenie
  Banskobystrický kraj
 • e-VÚC - aplikácia Objednať vyšetrenie
  Žilinský kraj
 • e-VÚC - aplikácia Objednať vyšetrenie
  Trenčiansky kraj
 • e-VÚC - aplikácia Objednať vyšetrenie
  Trnavský kraj
Celé Slovensko

Zdravie

Agentúra TOP preklady

 • Štúrova 4, Nitra

Preklady, Tlmočenie

ADRA Bratislava – Adventistická agentúra pre pomoc a rozvoj

 • Einsteinova 18, Bratislava

Materiálna pomoc, Poskytovanie informácií, Potravinová pomoc

ADRA Piešťany – Adventistická agentúra pre pomoc a rozvoj

 • Teplická 4, Piešťany

Materiálna pomoc

Goethe-Institut Bratislava

 • Goethe-Institut Bratislava
  Panenská 33, Bratislava

Kultúra, Voľnočasové aktivity, Vzdelávanie

ONLINE: e-VÚC - aplikácia Otvorená lekáreň

 • e-VÚC - aplikácia Otvorená lekáreň
  Slovensko
Celé Slovensko

Zdravie

ONLINE: e-VÚC - aplikácia Nájdi lekára

 • e-VÚC - aplikácia Nájdi lekára
  Slovensko
Celé Slovensko

Zdravie

SME SPOLU - Ukrajinsko-slovenský dom

 • Ovručská 5, Bratislava
Celé Slovensko

Komunitné centrum, Materiálna pomoc, Poskytovanie informácií, Pre deti, Pre mladých, Psychologická pomoc, Služby pre seniorov, Služby pre ženy, Šport, Voľnočasové aktivity

SME SPOLU - Ukrajinská škola v evakuácii

 • Ovručská 5, Bratislava

Vzdelávanie

Možnosť voľby

 • Štefánikova 16, Bratislava
Celé Slovensko

Finančné poradenstvo, LGBTI+, Poskytovanie informácií, Psychologická pomoc, Služby pre ženy, Zdravie

Blue Dot COMIN v Nitre - Ohlasovanie vojnových zločinov

 • Cintorínska 5, Nitra
Celé Slovensko

Ohlasovanie vojnových zločinov

Blue Dot COMIN v Nitre

 • Cintorínska 5, Nitra

Asistenčné služby, Komunitné centrum, Materiálna pomoc, Poskytovanie informácií, Právne poradenstvo, Pre deti, Psychologická pomoc, Voľnočasové aktivity

Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM)

 • Ševčenkova 11, Bratislava
Celé Slovensko

Jazykové kurzy, Pre deti, Pre mladých, Psychologická pomoc, Tlmočenie, Uznávanie dokladov, Vzdelávanie

e-VÚC samospráva občanom

 • e-VÚC samospráva občanom
  Slovensko
Celé Slovensko

Poskytovanie informácií, Sociálna starostlivosť, Zdravie

DofE Slovensko - Stand by me

 • Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu
  Mlynské nivy 16, 821 09 Bratislava
Celé Slovensko

Pre deti, Voľnočasové aktivity, Vzdelávanie

Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím

 • Račianska 153, Bratislava
Celé Slovensko

Ombudsman, Právne poradenstvo, Služby pre nepočujúcich, Tlmočenie, Zdravotné znevýhodnenie

Centrum podpory a informácií pre utečencov

 • Horný Val 24, Žilina

Poskytovanie informácií, Právne poradenstvo, Ubytovanie

Mesto Trnava

 • Trhová 3, Trnava

Poskytovanie informácií, Psychologická pomoc

ONLINE: Rebbid

 • ONLINE: Rebbid
  Svätoplukova 30, Bratislava
Celé Slovensko

Ubytovanie

Liga za ľudské práva

 • Asistenčné centrum
  Bottova 7, Bratislava
 • Integračné centrum Košického kraja
  Strojárenská 3, Košice
 • Liga za ľudské práva
  Michalská 9, Bratislava
Celé Slovensko

Poskytovanie informácií, Právne poradenstvo, Preklady, Tlmočenie

Arcidiecézna charita Košice - Centrum podpory Košice, Prešov, Snina, Michalovce

 • Moyzesova 24, Košice
 • Svätoplukova 12, Prešov
 • Nám. Jána Pavla II. 2059, Snina
 • Okružná 3567, Michalovce

Jazykové kurzy, Materiálna pomoc, Psychologická pomoc, Voľnočasové aktivity

ONLINE: IPčko - Krízová linka pomoci

 • IPčko
  Na vŕšku 6, Bratislava
Celé Slovensko

LGBTI+, Psychologická pomoc

IPčko - Bezpečné miesto pre mladých ľudí - Klub Machovisko, FLEK klub, KREATE klub, ID klub a CONNECT klub

 • Klub MACHOVISKO
  Na vŕšku 6, Bratislava
 • CONNECT Klub
  Námestie osloboditeľov 33, Michalovce
 • ID Klub
  Štefánikova trieda 15, Nitra
 • KREATE Klub
  Jarková 71, Prešov
 • FLEK Klub
  Jeruzalemská 38, Trnava

LGBTI+, Pre mladých, Psychologická pomoc, Voľnočasové aktivity

IPčko - Káčko a výjazdový Krízový intervenčný tím IPčko

 • Káčko Žilina
  Kálov 9, Žilina
 • Káčko Trenčín
  Hasičská 2, Trenčín
 • Káčko Banská Bystrica
  Horná 65/A, Banská Bystrica
 • Káčko Košice
  Baštová 10, Košice
 • Tranzitné centrum Michalovce
  Športová 31, Michalovce
 • Káčko Nitra
  Štefánikova trieda 15, Nitra
 • Káčko Trnava
  Jeruzalemská 38, Trnava
 • Káčko Prešov
  Jarková 71, Prešov
 • Káčko Bratislava
  Na vŕšku 6, Bratislava
Celé Slovensko

Psychologická pomoc

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

 • Kálov 357/17, Žilina

Asistenčné služby, Potravinová pomoc, Služby pre nepočujúcich, Tlmočenie, Ubytovanie, Voľnočasové aktivity

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM)

 • Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM)
  Floriánska 19, Košice
 • Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM)
  Grösslingová 35, Bratislava
Celé Slovensko

Asistenčné služby, Cestovanie, Finančná pomoc, Jazykové kurzy, Poskytovanie informácií, Právne poradenstvo, Sociálna starostlivosť, Vzdelávanie, Zamestnanie

Trenčín pomáha Ukrajine

 • Kyjevská 3183, Trenčín

Jazykové kurzy, Komunitné centrum, Materiálna pomoc, Poskytovanie informácií, Voľnočasové aktivity, Vzdelávanie

Centrum právnej pomoci

 • Skuteckého 30, Banská Bystrica
 • Námestie Slobody 12, Bratislava
 • Lipová 1, Humenné
 • Dunajské nábrežie 14, Komárno
 • Murgašova 3, Košice
 • Kollárova 2, Liptovský Mikuláš
 • Štefánikova trieda 26, Nitra
 • Masarykova 10, Prešov
 • Čerenčianská 20, Rimavská Sobota
 • Sov. hrdinov 102, Svidník
 • Gen. M. R. Štefánika 20, Trenčín
 • Pekárska 11, Trnava
 • Medvedzie 132, Tvrdošín
 • SNP 613/124, Žiar nad Hronom
 • P. O. Hviezdoslava 6, Žilina

Právne poradenstvo

Penzión U námorníka

 • Buzinská 7, Košice-Šaca

Ubytovanie

Všeobecná úverová banka

 • Mlynské nivy 1, Bratislava
Celé Slovensko

Bankové služby

DofE Slovensko – SPOT

 • Asistenčné centrum
  Bottova 7, Bratislava

Komunitné centrum, Šport, Umenie, Voľnočasové aktivity, Vzdelávanie

Orange

 • Bratislava
Celé Slovensko

Mobilné siete

Slovenská advokátska komora

 • Kolárska 4, Bratislava
Celé Slovensko

Poskytovanie informácií, Právne poradenstvo

Bratislavská arcidiecézna charita - Centrum solidarity

 • Jasovská 6, Bratislava

Asistenčné služby, Jazykové kurzy, Materiálna pomoc, Služby pre seniorov, Voľnočasové aktivity, Vzdelávanie

Slovenská sporiteľňa

 • Slovenská sporiteľňa
  Tomášikova 48, Bratislava
Celé Slovensko

Bankové služby, Finančné poradenstvo

Nízkoprahové denné centrum Najsvätejšej Trojice a Centrum podpory Brezno

 • Milana Rastislava Štefánika 32, Brezno

Asistenčné služby, Jazykové kurzy, Komunitné centrum, Materiálna pomoc, Potravinová pomoc, Pre deti, Pre mladých, Sociálna starostlivosť, Vzdelávanie

Slovenská katolícka charita - Centrum podpory Revúca

 • Jilemnického 92, Revúca

Asistenčné služby, Jazykové kurzy, Materiálna pomoc, Vzdelávanie

Slovenská katolícka charita - Diecézna charita Rožňava

 • Kósu-Schoppera 141, Rožňava

Asistenčné služby, Jazykové kurzy, Komunitné centrum, Materiálna pomoc, Poskytovanie informácií, Sociálna starostlivosť, Vzdelávanie

Integračné centrum Košického kraja

 • Integračné centrum Košického kraja
  Strojárenská 3, Košice

Asistenčné služby, Poskytovanie informácií, Právne poradenstvo, Sociálne poradenstvo, Tlmočenie, Vzdelávanie, Zamestnanie