Psychologická podpora

A woman hugging a girl with care and love.

Psychologická pomoc V prípade potreby sa môžete obrátiť na bezplatné a anonymné krízové linky, ktoré poskytujú psychologickú pomoc v ukrajinskom jazyku. Sú určené ľuďom alebo ich príbuzným, ktorí sa v dôsledku vojny na Ukrajine ocitli v krízovej situácii. Krízová linka Človeka v ohrození a poradne IPčko 0800 500 888ukrajina@ipcko.skKaždý deň 8:00 – 20:00 hod.krizovalinkapomoci.sk Linka dôvery […]

Vzdelávanie, školy a škôlky

Classroom

Bezplatné vzdelávanie Deti ukrajinských občanov, ktorí v dôsledku vojny prišli na Slovensko a požiadali o dočasné útočisko, alebo azyl, majú nárok na bezplatné vzdelávanie na Slovensku. Týka sa to materských, základných aj stredných škôl. Povinná školská dochádzka na Slovensku je do 16 rokov dieťaťa, avšak týka sa len detí s trvalým pobytom na Slovensku a […]

Právna pomoc

Justice

Právne poradenstvo V prípade, ak potrebujete právne poradenstvo, môžete sa obrátiť na tieto organizácie: Liga za ľudské práva (bezplatne) IOM – International Organization for Migration (bezplatne) Centrum právnej pomoci (bezplatne) Slovenská advokátska komora (bezplatne) Nenávistne motivovaný trestný čin Boli ste terčom, alebo svedkom slovného, fyzického, alebo iného, nenávisťou motivovaného, útoku z dôvodu rasy, národnosti, etnickej […]

Užitočné kontakty

Help

Núdzové telefónne linky 112 – Jednotné európske číslo tiesňového volania 155 – Zdravotná záchranná služba 158 – Polícia 159 – Mestská polícia 150 – Hasiči 0800 800 818 – Národná linka pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi Informačné a asistenčné služby pre cudzincov Liga za ľudské právaTel: +421 800 222 350Pondelok – Piatok, okrem sviatkov: 9:00 […]