Užitočné kontakty

Informačné a asistenčné služby pre cudzincov
Liga za ľudské práva

Telefón

E-mail

Web

Medzinárodná organizácia pre migráciu Slovensko (IOM Slovakia)

Telefón

E-mail

Web

Ukrajina-Slovensko SOS - ukrajinská komunita na Slovensku

Telefón

hotline denne 10-18 h

E-mail

Web

Oddelenia cudzineckej polície PZ SR

Web

Asistencia žiadateľom o azyl
Slovenská humanitná rada

Telefón

E-mail

Migračný úrad Ministerstva vnútra SR

Telefón

Informačné linky
Informačné webstránky pre ľudí prichádzajúcich z Ukrajiny

Web

Infolinky Ministerstva vnútra SR pre osoby hovoriace ukrajinským jazykom, dostupné aj z Ukrajiny

Telefón

Infolinky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (v ukrajinčine)

Telefón

E-mail

Núdzové linky

Národná linka pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi

Telefón

nonstop

Tiesňové linky

Telefón

Veľvyslanectvá a konzulárne oddelenia
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Kyjeve

Telefón

Email

Veľvyslanectvo Ukrajiny v Slovenskej republike

Telefón

E-mail

Generálny konzulát SR v Užhorode

Telefón

E-mail

Konzulárny úrad

Konzulárne oddelenie Ministerstva zahraničných vecí

Telefón

Zahraničné veľvyslanectvá na Slovensku a v susedných krajinách
Pomoc v zahraničí