Podmienky vstupu na Slovensko. Vstup s deťmi, domácimi zvieratami a opatrenia proti COVID-19.

Vstúpiť môže každý, kto prichádza z Ukrajiny.
Passport
Foto: Anastasiia / Adobe Stock

29. decembra 2022

{{Contents}}

COVID-19

Nie je potrebný COVID test ani vakcína.

Muži vo veku 18 – 60 rokov

Z dôvodu vyhlásenia všeobecnej mobilizácie nemôžu muži vo veku 18-60 rokov opustiť územie Ukrajiny. Na stránke Visitukraine.today nájdete informácie o tom, kto je vyňatý z povinnej vojenskej služby. 

Maloleté deti

Maloleté deti a mladí ľudia do 18 rokov môžu prekročiť hranicu v týchto prípadoch.

 • Dieťa prekračuje hranicu v sprievode aspoň jedného rodiča.
 • Dieťa prekračuje hranicu v sprievode rodinného príbuzného. Rodinný príbuzný vie dokázať, že má príbuzenský vzťah k dieťaťu (napr. rodné listy, sobášny list), alebo má notársky overený súhlas rodičov na vycestovanie.
 • Dieťa prekračuje hranicu v sprievode iného človeka, ktorý nie je rodinný príbuzný. Sprevádzajúca osoba má notársky overený súhlas od oboch rodičov, alebo od jedného rodiča s overeným súhlasom od inštitúcie, ktorá má v Ukrajine oprávnenie udeľovať súhlas na sprevádzanie dieťaťa v zahraničí.
 • Dieťa prekračuje hranicu samo, pričom jeden dospelý člen rodiny ho odprevádza na hranicu a druhý dospelý člen rodiny ho na slovenskej strane prevezme. Obaja rodinní príslušníci musia preukázať rodinný vzťah k dieťaťu potrebnými dokumentmi, napríklad rodné listy, sobášny list, alebo notársky overený súhlas rodiča/rodičov na vycestovanie.
 • Dieťa prekračuje hranicu samo a na Slovenskej strane hranice ho nikto nečaká. V tomto prípade bude dieťa na hraničnom priechode prevzaté sociálnymi pracovníkmi a umiestnené do starostlivosti jedného z detských domovov na Slovensku.

Neodporúčame dohadovať prechod cez hranice, vyzdvihovanie a starostlivosť o cudzie dieťa bez riadne zdokumentovaného súhlasu rodiča, alebo opatrovníka. Takéto konanie nie je podľa zákonov SR povolené. Dieťa je možné cudzej osobe zveriť do starostlivosti len na základe rozhodnutia súdu a to aj v prípade cudzincov.

Opatrovanie cudzích detí

Ak od rodičov preberáte do svojej starostlivosti dieťa (napr. rodičia zostávajú mimo územia Slovenska, alebo už nežijú), odporúčame vám obrátiť sa na najbližší Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Pracovníci úradu vám poskytnú poradenstvo ohľadne legálneho pobytu detí na Slovensku a udelenia opatrovníctva.

Občania inej krajiny ako Ukrajiny

Ak nie ste občanom Ukrajiny, ale na Ukrajine žijete, Slovensko Vám umožňuje vstup na naše územie na základe humanitárnej výnimky.

Viac informácii nájdete na stránke Legálny pobyt na Slovensku.

Domáce zvieratá

Cez slovenskú hranicu môžete preniesť spoločenské zvieratá ako sú psi, mačky, fretky, králiky, hlodavce.

Jeden človek môže preniesť maximálne 5 zvierat.

Pri colnej kontrole budete požiadaní vyplniť vstupný formulár a preukázať nasledovné dokumenty.

 • Označenie zvieraťa mikročipom alebo tetovaním.
 • Veterinárny doklad vystavený veterinárnym lekárom (veterinárny/očkovací preukaz alebo medzinárodný pas zvieraťa, v ktorom je uvedený vlastník, informácie o zvierati a vakcínach).
 • Psi, mačky a fretky musia mať vakcínu proti besnote. Záznam o vakcíne musí byť uvedený vo veterinárnom doklade.

Podmienky platnej vakcinácie

 • Vakcínu podal oprávnený veterinárny lekár, ktorý dátum podania vakcíny uviedol do veterinárneho dokladu.
 • V čase vakcinácie malo zviera aspoň 12 týždňov.
 • V prípade primárnej vakcinácie zvieraťa sa doba platnosti začína po 21 dňoch od vakcinácie (ďalšia nasledovné podanie vakcíny sa považuje za primárnu vakcináciu, ak sa nevykonala v rámci doby platnosti predchádzajúcej vakcinácie).
 • Platnosť vakcinácie trvá do konca doby ochrannej imunity, ako sa uvádza v technickej špecifikácii vakcíny, a ktorú uviedol veterinárny lekár do veterinárneho dokladu.
{{Feedback}}
Share on telegram
Share on facebook
Share on email