Podmienky vstupu na Slovensko. Vstup s deťmi, domácimi zvieratami a opatrenia proti COVID-19.

Vstúpiť môže každý, kto prichádza z Ukrajiny.
Passport
Foto: Anastasiia / Adobe Stock

30. marca 2023

{{Contents}}

COVID-19

Nie je potrebný COVID test ani vakcína.

Muži vo veku 18 – 60 rokov

Z dôvodu vyhlásenia všeobecnej mobilizácie nemôžu muži vo veku 18-60 rokov opustiť územie Ukrajiny. Na stránke Visitukraine.today nájdete informácie o tom, kto je vyňatý z povinnej vojenskej služby.

Maloleté deti a mladí do 18 rokov

Maloleté deti a mladí ľudia do 18 rokov môžu prekročiť hranicu v týchto prípadoch.

 • Dieťa prekračuje hranicu v sprievode aspoň jedného rodiča.
 • Dieťa prekračuje hranicu v sprievode rodinného príbuzného. Rodinný príbuzný vie dokázať, že má príbuzenský vzťah k dieťaťu (napr. rodné listy, sobášny list), alebo má notársky overený súhlas rodičov na vycestovanie.
 • Dieťa prekračuje hranicu v sprievode iného človeka, ktorý nie je rodinný príbuzný. Sprevádzajúca osoba má notársky overený súhlas od oboch rodičov, alebo od jedného rodiča s overeným súhlasom od inštitúcie, ktorá má v Ukrajine oprávnenie udeľovať súhlas na sprevádzanie dieťaťa v zahraničí.
 • Dieťa prekračuje hranicu samo, pričom jeden dospelý člen rodiny ho odprevádza na hranicu a druhý dospelý člen rodiny ho na slovenskej strane prevezme. Obaja rodinní príslušníci musia preukázať rodinný vzťah k dieťaťu potrebnými dokumentmi, napríklad rodné listy, sobášny list, alebo notársky overený súhlas rodiča/rodičov na vycestovanie.
 • Dieťa prekračuje hranicu samo a na Slovenskej strane hranice ho nikto nečaká. V tomto prípade bude dieťa na hraničnom priechode prevzaté sociálnymi pracovníkmi a umiestnené do starostlivosti jedného z detských domovov na Slovensku.
Zákon nepovoľuje prechod cez slovenskú hranicu, vyzdvihnutie a starostlivosť o cudzie dieťa bez notársky overeného súhlasu rodičov, alebo opatrovníkov. Tento súhlas potrebujete získať vopred.

Opatrovanie cudzích detí

Ak od rodičov preberáte do svojej starostlivosti dieťa (napr. rodičia zostávajú mimo územia Slovenska, alebo už nežijú), odporúčame vám obrátiť sa na najbližší Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Pracovníci úradu vám poskytnú poradenstvo ohľadne legálneho pobytu detí na Slovensku a udelenia opatrovníctva.

Občania inej krajiny ako Ukrajiny

Ak nie ste občanom Ukrajiny, ale na Ukrajine žijete, Slovensko Vám umožňuje vstup na naše územie na základe humanitárnej výnimky.

Viac informácii nájdete na stránke Legálny pobyt na Slovensku.

Domáce zvieratá

Na to, aby ste mohli na Slovensko priniesť so sebou spoločenské zviera (psa, mačku, fretku, králika, alebo hlodavca) musíte splniť nasledovné podmienky. Pre občanov Ukrajiny platia od začiatku roka rovnaké pravidlá ako pre občanov iných štátov.

Jeden človek môže preniesť maximálne 5 zvierat.

Pri colnej kontrole budete požiadaní vyplniť vstupný formulár a preukázať všetky nasledovné dokumenty.

 • Označenie zvieraťa mikročipom.
 • Platná vakcinácia proti besnote.
 • Platný test titra protilátok proti besnote s vyhovujúcim výsledkom.
 • Sprievodný doklad vo forme predpísaného zdravotného certifikátu potvrdeného úradným veterinárnym lekárom.
 • Vyhlásenie vlastníka o nekomerčnom úmysle premiestňovania zvierat (vyhlásenie musíte podať v Slovenčine aj v Angličtine, viac informácií vám poskytne veterinárny lekár alebo si vzor vyhlásenia stiahnite z webovej stránky EUR-Lex).

Podmienky platnej vakcinácie

 • Vakcínu podal oprávnený veterinárny lekár, ktorý dátum podania vakcíny uviedol do veterinárneho dokladu.
 • V čase vakcinácie malo zviera aspoň 12 týždňov.
 • V prípade primárnej vakcinácie zvieraťa sa doba platnosti začína po 21 dňoch od vakcinácie (ďalšia nasledovné podanie vakcíny sa považuje za primárnu vakcináciu, ak sa nevykonala v rámci doby platnosti predchádzajúcej vakcinácie).
 • Platnosť vakcinácie trvá do konca doby ochrannej imunity, ako sa uvádza v technickej špecifikácii vakcíny, a ktorú uviedol veterinárny lekár do veterinárneho dokladu.

Externé odkazy

Share on telegram
Share on facebook
Share on email