Podmienky vstupu na Slovensko.

Vstúpiť môže každý, kto prichádza z Ukrajiny.
Passport
Foto: Anastasiia / Adobe Stock

29. novembra 2022

{{Contents}}

COVID-19

Nie je potrebný COVID test ani vakcína.

Muži vo veku 18 – 60 rokov

Z dôvodu vyhlásenia všeobecnej mobilizácie nemôžu muži vo veku 18-60 rokov opustiť územie Ukrajiny. Na stránke visitukraine.today nájdete informácie o tom, kto je vyňatý z povinnej vojenskej služby. 

Maloleté deti

V prípade samostatného prechodu maloletých detí je možné prejsť hranicu v prípade, ak sú v sprievode jedného rodinného príslušníka po slovenskú hranicu a druhého rodinného príslušníka, ktorý dieťa na slovenskej strane hranice prevezme.

Obaja rodinní príslušníci musia preukázať rodinný vzťah relevantnou dokumentáciou.

Dieťa, ktoré prekračuje hranice bez sprievodu dospelého a nemá v SR príbuzného, ktorý by ho čakal na slovenskej strane hranice, bude odovzdané políciou zamestnancom miestne príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré ho umiestnia do detského domova.

Občania inej krajiny ako Ukrajiny

Ak nie ste občanom Ukrajiny, ale na Ukrajine žijete, Slovensko Vám umožňuje vstup na naše územie na základe humanitárnej výnimky. Viac informácii o možnosti pobytu na Slovensku nájdete TU.

Domáce zvieratá

Štátna veterinárna a potravinová správa SR vo výnimočnej situácii povolila nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat na územie SR bez akejkoľvek dokumentácie.

{{Feedback}}
Share on telegram
Share on facebook
Share on email