UkraineSlovakia.sk

RU Zamestnanie. Ako môžete získať prácu na Slovensku?

Obsah článku

Legálny pobyt

Na to, aby ste sa mohli zamestnať potrebujete mať na Slovensku niektorú z foriem legálneho pobytu:

 • Dočasné útočisko
 • Prechodný pobyt za účelom práce
 • Trvalý pobyt
 • Azyl

Viac sa dočítate v článku Legálny pobyt na Slovensku.

Tieto formy pobytu sú nevyhnutné k tomu, aby vaša pracovná zmluva so zamestnávateľom bola právoplatná. Následne budete chránení Zákonníkom práce Slovenskej republiky, ktorý vám zaručuje práva na dohodnutú mzdu, ochranu zdravia pri práci, dni pracovného voľna a ďalšie.

Ako si nájdem prácu?

Zamestnávatelia a pracovné agentúry bežne inzerujú v internetových pracovných portáloch. Pracovné portály zverejňujú inzeráty podľa typu pracovnej pozície, lokality, jazyka a ďalších kritérií.

Čo vám povie pracovný inzerát?

Inzerát s pracovnou ponukou obsahuje informácie o pozícii, náplň práce, miesto výkonu práce, požiadavky na uchádzačov, očakávanú hrubú mzdu a kontaktné údaje na firmu alebo osobu, ktorá inzerát zverejnila.

Každá zverejnená pracovná ponuka musí obsahovať buď presné informácie o mzde alebo jej odhad založený na pracovnom výkone a odpracovanom čase.

Zorientujte sa v pracovných ponukách

Pravidelne môžete dostávať e-mail so zoznamom aktuálnych pracovných ponúk podľa vami zvolených kritérií. Pre tento účel však bude potrebné, aby ste sa zaregistrovali na jednom z pracovných portálov.

Ak vás ponuka zaujme, môžete na ňu odpovedať pomocou formulárov na pracovných portáloch alebo priamo na danej stránke zaslaním svojho životopisu a motivačného listu zamestnávateľovi.

Sledujte zmeny na trhu práce

Niektoré veľké spoločnosti majú na svojich webových stránkach pod záložkou „kariéra“ dotazník, kde sa môžete registrovať. Ak sa hodíte na niektorú z ich aktuálne hľadaných pozícií, budú vás priamo kontaktovať.

Proces získania novej práce, od nájdenia inzerátu na vami hľadanú pozíciu, cez výberové konanie, môže trvať niekoľko týždňov.

Nenechávajte si hľadanie práce na poslednú chvíľu, a to hlavne ak hľadáte sezónnu prácu alebo študentskú brigádu na letné mesiace júl a august. Dobré ponuky sú zverejňované už začiatkom mája a rýchlo sa naplnia.

Hrubá a čistá mzda. Aký je v tom rozdiel?

Hrubá mzda

Hrubá mzda predstavuje vašu mzdu pred zdanením a zaplatením zdravotných a sociálnych odvodov. V pracovných ponukách sa vždy uvádza hrubá mzda. Rovnako aj na pohovore, zamestnávateľ sa vás bude pýtať na vaše očakávanie o hrubej mesačnej mzde.

Čistá mzda

Čistá mzda predstavuje vašu reálnu mzdu, ktorú dostanete na účet. Je to suma, ktorá vám bude vyplatená po odpočítaní daní a odvodov od hrubej mzdy. Výška daní a odvodov závisí od vašej rodinnej situácie, počtu detí, rodinného stavu, zdravotného postihnutia a podobne.

Napríklad, bezdetný muž alebo žena, ktorým bola ponúknutá hrubá mesačná mzda 1400 eur dostanú čistú mzdu približne 980 eur. Muž alebo žena s dvoma deťmi, ktorým bola ponúknutá rovnaká mzda 1400 eur dostanú čistú mzdu približne 1260 eur.

Minimálna mesačná mzda na Slovensku

V roku 2023 je zákonom stanovená minimálna hrubá mesačná mzda 700 eur. Minimálna hrubá hodinová mzda je 4,023 eur.

Najčastejšie typy pracovných zmlúv

Plný pracovný úväzok

Pracovný čas zamestnanca je najviac 40 hodín týždenne (mladí ľudia vo veku menej ako 16 rokov maximálne 30 hodín týždenne). Zamestnávateľ za vás platí dane, zdravotné poistenie, a všetky sociálne odvody.

Skrátený pracovný úväzok

Pracovný čas zamestnanca je menej než 40 hodín týždenne (často ide o ponuky na 20 hodín týždenne). Zamestnávateľ za vás platí dane, zdravotné poistenie a všetky sociálne odvody.

Dohoda o pracovnej činnosti

Tento typ pracovnej zmluvy sa uplatňuje pri sezónnych prácach, napríklad počas leta. Pracovný čas zamestnanca podľa zákona nesmie prekročiť viac ako 10 hodín týždenne. Zamestnávateľ za vás platí dane, zdravotné poistenie a niektoré sociálne odvody.

Dohoda o brigádnickej práci študentov

Na tento typ práce môžu pracovať iba študenti denného štúdia. Zmluva musí obsahovať popis práce, odmenu, rozsah pracovného času a dobu, na ktorú sa dohoda uzatvára. Súčasťou dohody je potvrdenie o návšteve školy, ktoré získate na študijnom oddelení vašej školy.

Špeciálne doklady pre niektoré práce

V niektorých profesiách sú vyžadované špeciálne doklady ako napríklad zdravotný preukaz, hygienické minimum, karta vodiča.

O potrebe týchto dokladov sa dozviete od zamestnávateľa.

V prípade vysokokvalifikovaných, alebo regulovaných povolaní (napríklad v oblasti zdravotníctva) budete potrebovať aj nostrifikovaný doklad o vašom vzdelaní, ktoré ste získali mimo územia Slovenska. Obráťte sa na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré vykonáva nostrifikáciu — uznávanie dokladov o vzdelaní.

Ak pracovná pozícia vyžaduje preukázanie bezúhonnosti výpisom z registra trestov, ten môže byť v prípade občanov Ukrajiny prechodne nahradený čestným vyhlásením o bezúhonnosti.

Pedagogické práce

Ak sa uchádzate o pedagogickú pozíciu, bude potrebné, aby ste absolvovali vyšetrenie u vami vybraného psychológa a získali posudok o psychickej spôsobilosti pedagogického pracovníka. Posudok nesmie byť starší ako jeden rok. Cena za túto službu sa pohybuje približne vo výške 80 eur.

Vzhľadom na nedostatok klinických psychológov je čakacia doba na termín vyšetrenia pomerne dlhá, v niektorých prípadoch aj niekoľko týždňov.

Podať žiadosť o prácu v školstve môžete cez formulár na stránke Ministerstva školstva SR — Ukrajina.

Práca počas sviatkov

V dňoch pracovného pokoja a štátnych sviatkov majú zamestnanci na Slovensku nárok na odpočinok. Veľká časť zamestnancov v tieto dni nemusí ísť do práce.

Zoznam dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov nájdete v Kalendári.

Prácu v týchto dňoch vám môže zamestnávateľ nariadiť len výnimočne a to iba v súlade so Zákonníkom práce. Vykonávať sa môžu iba nevyhnutné práce, ktoré nemožno odložiť na iné dni. Napríklad:

 • Verejná doprava (vodič, dispečer, technik, …)
 • Údržba (cesty, elektrina, kanalizácia, …)
 • Zdravotníctvo
 • Reštaurácie
 • Služby (čerpacie stanice, zábavné centrá, spravodajstvo, …)
 • Poľnohospodárstvo (kŕmenie zvierat, spracovanie, …)
 • Ochrana (vrátnica, bezpečnostná služba, …)
 • Nepretržité prevádzky (továrne, elektrárne, …)

Príplatok za prácu vo sviatok

Za odpracovaný čas počas sviatkov vám musí zamestnávateľ zaplatiť príplatok minimálne vo výške 100 percent vášho priemerného hodinového zárobku. Viac na Podnikajte.sk.

Práva zamestnancov

Máte rovnaké práva ako občania EÚ, napríklad maximálne 40 hodinový pracovný týždeň, minimálna mzda podľa zákona alebo vyššia mzda, nárok na dovolenku, príspevok na stravu, príplatok za prácu v noci a cez víkend, zdravotné a sociálne poistenie. Viac na Podnikajte.sk.

Za každú hodinu práce, ktorá presiahne 40 hodín v týždni, vám zamestnávateľ musí zaplatiť naviac. Platí však, že priemerný týždenný pracovný čas, vrátane práce nadčas, nesmie prekročiť 48 hodín.

Pri výbere práce buďte opatrní a uistite sa, že podmienky v pracovnej zmluve sú v súlade so Zákonníkom práce, rozumiete im a máte dostatok informácii o zamestnávateľovi. Pracovná zmluva musí byť uzatvorená písomne.

Viac o vašich právach nájdete na Legálna práca, legálne zamestnávanie.

Ak máte pocit, že váš zamestnávateľ nedodržiava povinnosti, ktoré mu vyplývajú z vašej pracovnej zmluvy alebo pracovnej legislatívy, môžete podať podnet na Národný inšpektorát práce.

Vaše povinnosti voči úradom

Ako odídenci z Ukrajiny so statusom dočasného útočiska nemôžete, podľa zákona, získať finančnú podporu v čase nezamestnanosti a nevznikajú vám práva ani povinnosti voči Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Môžete však využiť bezplatné poradenské služby a vzdelávacie aktivity úradu.

Viac v článku Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny pomáha ľuďom z Ukrajiny.

Poraďte sa s odborníkmi

Ak máte akékoľvek pochybnosti o pracovnej ponuke, alebo podozrenie, že s vami zamestnávateľ nezaobchádza podľa zákona, neváhajte sa poradiť s odborníkmi z mimovládnej organizácie International Organisation for Migration (IOM) alebo Human Rights League (HRL).

Kontakty nájdete na stránke Služby — právne poradenstvo.

Externé odkazy

Obsah článku

Páčil sa vám tento článok?

Radi vám
poradíme

Ďalšie články

Денежная помощь уязвимым категориям беженцев 2024

Прибытие в Словакию – что делать дальше?

Заявление о предоставлении убежища в Словакии

Прибытие в Словакию – что делать дальше?

Mapa poskytovateľov služieb