UkraineSlovakia.sk

О проекте

Pravidelne aktualizované a spoľahlivé informácie pre ľudí z Ukrajiny na Slovensku.

Webstránka Ukraineslovakia.sk pravidelne prináša aktualizované informácie z overených zdrojov o podmienkach vstupu a pobyte na Slovensku pre ľudí z Ukrajiny, ktorí v dôsledku vojny museli opustiť svoj domov a hľadať bezpečie v inej krajine.

Ukraineslovakia.sk uľahčuje prístup k informáciám, vďaka čomu môžu utečenci a utečenky robiť lepšie rozhodnutia, chrániť sa pred rizikami spojenými s migráciou a pobytom v novej krajine.

Pravidelne overujeme dôležité informácie o pobyte na Slovensku, sledujeme legislatívne zmeny a zverejňujeme ich na našich stránkach. Témy získavame z podnetov našich čitateľov a potrieb utečencov a utečeniek zistených v terénnych a online prieskumoch.

Informácie zverejnené na našich stránkach získavame z viacerých zdrojov.

  • Vládne inštitúcie – ministerstvá, štátne úrady a samosprávy.
  • Partnerské organizácie – mimovládne organizácie pracujúce v oblasti migrácie a pomoci utečencom.
  • Mareena – terénni pracovníci Mareena, ktorí sú v dennom kontakte s utečencami a utečenkami a ich potrebami.

Ukraineslovakia.sk vznikla v roku 2022 ako reakcia na ruskú inváziu na Ukrajinu. Mareena je od začiatku vojny prítomná na hraniciach s Ukrajinou. Do konca roka 2023 poskytovala vo Vyšnom Nemeckom dôležité informácie ľuďom z Ukrajiny hľadajúcim bezpečné útočisko, bez ohľadu na ich národnosť a štátnu príslušnosť.

Ľudia utekajúci pred vojnou potrebovali presné a dôveryhodné informácie o tom, aké sú ich práva a možnosti na Slovensku. Preto sme v spolupráci s Ligou za ľudské práva, iba niekoľko dní od začiatku invázie, spustili web Ukraineslovakia.sk.

Odvtedy sa potreby ľudí z Ukrajiny menili a webstránka odzrkadľovala túto zmenu. Témy a informácie sme pravidelne aktualizovali a pridávali sme odpovede na nové otázky.

V súčasnosti pokrývame najvýznamnejšie životné situácie a odkazujeme na služby ďalších organizácií ako sú napríklad právna a materiálna pomoc, psychologická podpora, kultúrne a komunitné centrá.

Od augusta 2022 podporuje časť aktivít Mareeny – rozvoj tejto webstránky a poskytovanie informácií v teréne – aj medzinárodná organizácia International Rescue Committee.

Другие статьи

Денежная помощь уязвимым категориям беженцев 2024

Прибытие в Словакию – что делать дальше?

Заявление о предоставлении убежища в Словакии

Прибытие в Словакию – что делать дальше?

Предлагаемые услуги (на карте)