UkraineSlovakia.sk

Majú Ukrajinci povinnosť deklarovať svoje príjmy za rok 2023 na Slovensku?

Obsah článku

Základná lehota na podanie daňového priznania je 31. marec roka nasledujúceho po roku, za ktorý sa priznanie podáva. S prihliadnutím na sviatky a dni pracovného pokoja je 2. apríl 2024 posledným dňom na priznanie príjmov za rok 2023.

Nie ste povinný podať daňové priznanie na Slovensku, ak ste získali príjem, ktorý nepodlieha zdaneniu (napr. sociálna výpomoc z Úradu práce), alebo ak ste príjem získali za prácu v zahraničí a na Slovensku ste sa v príslušnom roku zdržiavali menej ako 183 dní.

Daňové priznanie ste povinní podať v týchto prípadoch:

  • ak ste v roku 2023 dosiahli príjem z výkonu práce na základe dohôd o vykonaní práce alebo z podnikateľskej činnosti v hrubom (hrubý príjem) vo výške viac ako 2461,41 €,
  • ak ste podnikateľom, máte príjmy, ktoré podliehajú zdaneniu a nepresahujú 2461,41 €, ale vykážete daňovú stratu (ak ste zarobili menej, ako ste zaplatili na daniach),
  • ak vás daňový úrad vyzval na podanie priznania.

Daňové priznanie môžete podať dobrovoľne v tomto prípade:

  • ak ste v roku 2023 dosiahli príjmy z práce na základe dohôd o vykonaní práce alebo z podnikateľskej činnosti v hrubom (hrubý príjem) v sume nižšej ako 2461,41 €, ale napriek tomu chcete priznať príjmy dosiahnuté na Slovensku.

Viac informácií o daňovej povinnosti za rok 2023 nájdete v online webinári Ligy za ľudské práva TU.

Obsah článku

Páčil sa Vám tento článok?

Radi vám
poradíme

Ďalšie články

Často kladené otázky. Odpovedáme ľuďom, ktorí bývajú alebo sa chystajú prísť na Slovensko.

Podmienky vstupu na Slovensko. Víza, cestovanie s deťmi, domácimi zvieratami a opatrenia proti COVID-19.

Legálny pobyt na Slovensku. Prehľad možností ako študovať, pracovať a získať sociálne zabezpečenie.

Peniaze a bankové služby. Zámena ukrajinských hrivien za eurá a zvýhodnené služby bánk.

Mapa poskytovateľov služieb