Štátne príspevky

Od 1.5.2022 dočasne preberajú vyplácanie dávok v hmotnej núdzi medzinárodné organizácie: Úrad Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR), Detský fond OSN (UNICEF), Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) a Slovenský Červený kríž s podporou Medzinárodnej federácie Červeného kríža a Červeného polmesiaca (IFRC). Ak ste požiadali o pomoc v hmotnej núdzi poskytovanú úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny, budete dostávať finančnú podporu od jednej z organizácií (UNHCR, UNICEF a IFRC).

Finančná podpora od medzinárodných organizácii

  • Konkrétna výška podpory závisí od počtu a veku členov rodiny (domácnosti). Na jeden mesiac predstavuje pre dospelého sumu 80 EUR, pre dieťa vo veku 3-18 rokov sumu 60 EUR a pre dieťa do 3 rokov je to suma 160 EUR. Maximálna výška podpory pre jednu domácnosť je 380 EUR mesačne. 
  • Pokiaľ je členom domácnosti osoba (dieťa alebo dospelý) s ťažkým zdravotným znevýhodnením, ktorý potrebuje pomoc inej osoby, UNICEF alebo IOM ju môžu podporiť poskytnutím príspevku na opatrovanie. V prípade kladného posúdenia je výška finančnej podpory pre opatrovateľa stanovená na 508 EUR / mesačne. ↗ Viac informácii 
  • Každá z organizácií bude poskytovať finančnú podporu prostredníctvom rôznych mechanizmov na základe dohody pri registrácii (napr. predplatené karty, bankové prevody, P2P platby a pod.)
  • Finančná podpora poskytovaná jednotlivými organizáciami je v rovnakej výške. Pokiaľ žiadateľovi finančnú podporu poskytuje jedna organizácia (UNHCR, UNICEF, IFRC, IOM), nebudete ju môcť dostávať od inej organizácie.

Podmienky a postup pre získanie finančnej podpory

Prídavky na deti

Deti, ktoré navštevujú materskú, alebo základnú školu a sú z domácností, ktorej štát poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, majú nárok na dotáciu na stravu a na školské potreby (žiadosť podáva zriaďovateľ školy).

Na poskytnutie dotácie na stravu je potrebné sa informovať pri zápise dieťaťa do materskej školy alebo základnej školy, pričom zriaďovateľ školy príp. úrad usmerní rodiča k ďalšiemu postupu.  

↗ Podrobné informácie nájdete na stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (SK/UK/EN). 

↗ Často kladené otázky k zamestnaniu, dávke v hmotnej núdzi a dotáciám pre deti SK, UK, EN

Kontakty a úradné hodiny úradov práce, sociálnych vecí a rodiny.  

 

Príspevok na vzdelávacie kurzy 

Od mája 2022 môžu osoby so statusom dočasného útočiska získať finančnú podporu na vzdelávacie kurzy, ktoré uľahčia ich sociálnu a pracovnú integráciu.

V prípade záujmu si osoba sama alebo po konzultácii s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny vyberie konkrétny vzdelávací kurz zameraný na získanie teoretických poznatkov alebo praktických zručností. Zoznam aktuálne dostupných kurzov je možné nájsť na webstránkach ako napr. www.skolenia.sk, www.kurzy.sk, www.istp.sk/kurzy alebo na webstránkach jednotlivých poskytovateľov vzdelávania.

Podrobnejšie informácie o poskytovaní príspevku na vzdelávací kurz pre odídenca nájdete TU (SK/UK), alebo aj na každom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.