Štátne príspevky. Finančná podpora pre odídencov a utečencov na Slovensku.

Nárok na podporu závisí od vašich príjmov.
Money
Foto: Lukasz Radziejewski / Unsplash

31. decembra 2022

{{Contents}}

Legálny pobyt

Ak ste požiadali, alebo vám už bolo udelené dočasné útočisko, azyl, alebo doplnková ochrana, máte nárok na finančnú pomoc v podobe “Dávky v hmotnej núdzi”.

Viac o spôsobe získania legálneho pobytu sa dočítate v článku Legálny pobyt na Slovensku.

Dávky v hmotnej núdzi

Dávka v hmotnej núdzi je finančná pomoc, ktorá vám bude priznaná, ak je výška vášho mesačného príjmu spoločne s príjmom spoločne posudzovaných osôb (najbližší rodinní príbuzní – manžel, manželka, deti do max. veku 25 rokov, rodičia), nie je vyššia ako štátom stanovené životné minimum.

Požiadať o dávky v hmotnej núdzi môžete Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý je administratívne najbližšie k miestu vášho pobytu (viď adresy a kontakty). Úrad následne vypočíta, či máte na podporu nárok.

Výška finančnej podpory

Výška dávky v hmotnej núdzi je nasledovná:

  • 68,80 eur mesačne – ak ide o jednotlivca,
  • 130,90 eur mesačne – ak ide o jednotlivca s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi,
  • 119,60 eur mesačne – ak ide o dvojicu bez detí,
  • 179 eur mesačne – ak ide o dvojicu s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi,
  • 191,20 eur mesačne – ak ide o jednotlivca s viac ako štyrmi deťmi,
  • 241,30 eur mesačne – ak ide o dvojicu s viac ako štyrmi deťmi.

 

Príspevok vám bude vyplácaný každý mesiac.

Formu doručenia si môžete zvoliť, buď poštovou poukážkou na adresu, ktorú uvediete v žiadosti (v tomto prípade sa uistite, že na poštovej schránke je vaše meno), alebo prevodom na bankový účet, ktorý ste si  zriadili v slovenskej banke (v tomto prípade je potrebné doložiť kópiu zmluvy s bankou).

Prvý príspevok vám bude vyplatený nasledujúci mesiac potom, ako podáte žiadosť o pomoc v hmotnej núdzi. O zmenu spôsobu vyplácania príspevku môžete požiadať kedykoľvek.

Deti v škôlke alebo na základnej škole

Ak vaše deti navštevujú materskú, alebo základnú školu, máte okrem dávky v hmotnej núdzi nárok aj na príspevok na stravu a školské potreby. Informujte pracovníkov školy o tom, že ste poberateľom dávky v hmotnej núdzi.

Dôležitú zmenu ohláste do 8 dní

Ak sa zamestnáte, alebo zmeníte adresu bydliska, alebo sa zmení počet členov vašej rodiny bývajúcej na Slovensku, nahláste zmenu do 8 dní Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý je administratívne najbližšie k miestu vášho pobytu.

Nástup do práce

V prípade nástupu do zamestnania predložte Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny vašu novú pracovnú zmluvu, alebo dohodu o práci a potvrdenie o príjme.

Poskytovanie dávky v hmotnej núdzi môže pokračovať aj v prípade nástupu do zamestnania. Nárok na dávku sa nanovo prepočíta na základe vašich príjmov a príjmu spoločne posudzovaných osôb.

Zánik nároku na dávku v hmotnej núdzi

Nárok na dávku v hmotnej núdzi zanikne vtedy, ak Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny zistí, že vaše príjmy spolu s príjmami spoločne posudzovaných osôb sú vyššie ako zákonom stanovené životné minimum.

Nárok na poskytovanie dávky v hmotnej núdzi zaniká taktiež v prípade ak sa odsťahujete zo Slovenska.

Často kladené otázky

Často kladené otázky k pomoci v hmotnej núdzi v Ukrajinskom jazyku / v Anglickom jazyku.

{{Feedback}}
Share on telegram
Share on facebook
Share on email