UkraineSlovakia.sk

Štátne príspevky. Akú finančnú podporu môžu získať ľudia z Ukrajiny?

Obsah článku

Kto môže získať finančnú podporu

Na získanie nároku na štátne príspevky je potrebné, aby ste získali štatút dočasného útočiska, požiadali o azyl, doplnkovú ochranu, alebo mali na Slovensku prechodný pobyt.

Viac sa dočítate v článku Legálny pobyt na Slovensku.

Príspevok pre osoby so závažným zdravotným postihnutím

Ak ste odídenec alebo odídenkyňa z Ukrajiny so závažným zdravotným postihnutím, potom sa môžete uchádzať o finančnú podporu. Navštívte Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste vášho pobytu a podajte písomnú žiadosť o príspevok pre osoby so závažným zdravotným postihnutím.

Po podaní žiadosti zamestnanci Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny posúdia, či miera vášho závažného zdravotného postihnutia spĺňa požiadavky na vyplatenie príspevku.

Ak ste tento príspevok získali v minulom roku od organizácie IOM alebo UNICEF budete posudzovaní rovnako aj tento rok.

Finančný príspevok sa poskytuje v sume 300 eur mesačne alebo 508 eur mesačne. Výška príspevku bude závisieť od miery závažnosti vášho zdravotného postihnutia, ktorú posúdi lekár.

Pre bližšie informácie navštívte stránku Príspevok pre osoby so závažným zdravotným postihnutím.

Dávky v hmotnej núdzi

Dávka v hmotnej núdzi je finančná pomoc, ktorá vám bude priznaná, ak je váš mesačný príjem spolu s mesačným príjmom členov vašej domácnosti žijúcich s vami na Slovensku (vaši rodičia, manžel, manželka, deti) nižší ako štátom stanovené životné minimum.

Požiadať o dávky v hmotnej núdzi môžete na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste vášho pobytu (viď adresy a kontakty). Úrad následne vypočíta, či máte na podporu nárok.

Výška finančnej podpory

Výška dávky v hmotnej núdzi je nasledovná:

  • 74,00 eur mesačne – ak ide o jednotlivca,
  • 140,70 eur mesačne – ak ide o jednotlivca s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi,
  • 128,60 eur mesačne – ak ide o dvojicu bez detí,
  • 192,40 eur mesačne – ak ide o dvojicu s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi,
  • 205,50 eur mesačne – ak ide o jednotlivca s viac ako štyrmi deťmi,
  • 259,40 eur mesačne – ak ide o dvojicu s viac ako štyrmi deťmi.
     

Príspevok vám bude vyplácaný každý mesiac.

Formu doručenia si môžete zvoliť, buď poštovou poukážkou na adresu, ktorú uvediete v žiadosti (v tomto prípade sa uistite, že na poštovej schránke je vaše meno), alebo prevodom na bankový účet, ktorý ste si zriadili v slovenskej banke (v tomto prípade poskytnite Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny kópiu vašej zmluvy s bankou).

Prvý príspevok vám bude vyplatený nasledujúci mesiac potom, ako podáte žiadosť o pomoc v hmotnej núdzi. O zmenu spôsobu vyplácania príspevku môžete požiadať kedykoľvek.

Deti v škôlke alebo na základnej škole

Ak poberáte dávku v hmotnej núdzi a vaše deti navštevujú materskú, alebo základnú školu, máte možnosť získať aj príspevok na stravu a školské potreby. Informujte sa u pracovníkov škôlky alebo školy, ktorí vás ďalej usmernia.

Dôležitú zmenu ohláste do 8 dní

Ak si nájdete nové zamestnanie, alebo zmeníte adresu bydliska, alebo sa zmení počet členov vašej rodiny bývajúcej na Slovensku, ohláste túto zmenu Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Urobte tak do 8 kalendárnych dní.

Nahlásiť zmenu môžete na úrade v mieste vášho pobytu, alebo e-mailom (adresy, telefónne čísla a e-maily nájdete na stránke Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny).

Nástup do práce

V prípade nástupu do zamestnania prineste na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste vášho pobytu vašu novú pracovnú zmluvu, alebo dohodu o práci a potvrdenie o príjme.

Úrad zistí, či poskytovanie dávky v hmotnej núdzi môže pokračovať aj po vašom nástupe do zamestnania. Nárok na dávku úrad prepočíta na základe vašich príjmov a príjmu členov vašej domácnosti žijúcich s vami na Slovensku.

Zánik nároku na dávku v hmotnej núdzi

Nárok na dávku v hmotnej núdzi zanikne vtedy, ak Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny zistí, že vaše príjmy spolu s príjmami členov vašej domácnosti sú vyššie ako zákonom stanovené životné minimum.

Nárok na poskytovanie dávky v hmotnej núdzi zanikne aj vtedy, keď sa odsťahujete zo Slovenska.

Často kladené otázky

Často kladené otázky k pomoci v hmotnej núdzi v Ukrajinskom jazyku / v Anglickom jazyku

Externé odkazy

Obsah článku

Páčil sa Vám tento článok?

Radi vám
poradíme

Ďalšie články

Finančná pomoc pre zraniteľné osoby v roku 2024

Príchod na Slovensko – ako postupovať?

Žiadosť o azyl na Slovensku

Podmienky vstupu na Slovensko. Víza, cestovanie s deťmi, domácimi zvieratami a opatrenia proti COVID-19.

Mapa poskytovateľov služieb