UkraineSlovakia.sk

Jednorázový zimný finančný príspevok od Červený kríža pre rodiny, ktoré ubytujú odídencov z Ukrajiny.

Obsah článku

Slovenský Červený kríž chce v spolupráci s IFRC podporiť hostiteľské rodiny, ktoré poskytujú ubytovanie odídencom, ktorí v dôsledku ozbrojeného konfliktu museli opustiť Ukrajinu.

Z tohto dôvodu sa Slovenský Červený kríž rozhodol poskytnúť jednorazový „zimný“ príspevok hostiteľským rodinám, ktoré spĺňajú kritériá na zaradenie do programu pomoci.

Výška finančného príspevku

Ide o jednorazový príspevok vo výške 150 eur.

Kto môže požiadať o príspevok?

O jednorázový príspevok vo výške 150 eur sa môžu uchádzať hostitelia, ktorí spĺňajú naledujúce kritéria:

 • Hostitelia, ktorí v súčasnosti poskytujú ubytovanie vysídleným osobám/domácnostiam a v tomto kalendárnom roku (2023) poskytovali ubytovanie minimálne 6 mesiacov;
 • Hostitelia, ktorí neboli súčasťou programu pomoci SČK v oblasti ubytovania;
 • Hostitelia, ktorí sú fyzickými osobami (program nie je určený pre majiteľov firiem!);
 • Hostitelia, ktorí preukazujú zvýšené náklady na energie alebo úpravy/opravy na zabezpečenie tepelného komfortu.

Hostitelia, ktorí poskytujú ubytovanie presídlenej osobe/domácnosti, ktorá patrí aspoň do jednej z týchto kategórií:

 • Vysídlená domácnosť je vedená osobou v dôchodkovom veku;
 • Jednočlenná domácnosť vedená matkou s deťmi;
 • Vysídlená domácnosť vedená študentom;
 • Členom vysídlenej domácnosti je osoba so zdravotným postihnutím alebo chronickým ochorením, ktoré bráni danej osobe alebo niektorému z členom domácnosti zamestnať sa;
 • Vysídlená domácnosť s dieťaťom/deťmi do 3 rokov;
 • Vysídlená domácnosť, ktorej súčasťou je tehotná žena alebo ženy na materskej;
 • Vysídlená domácnosť s 5 alebo viacerými členmi.

Podrobné informácie

Stiahnite si Informačný leták (PDF, 242 KB)

Kontakt

https://redcross.sk/

Tel: +421 910 910 116
Whatsapp, VIber: +421 910 910 116
E-mail: helpline@redcross.sk

Obsah článku

Páčil sa Vám tento článok?

Radi vám
poradíme

Ďalšie články

Ubytovanie na Slovensku. Ľudia s dočasným útočiskom môžu bývať zadarmo.

Slovenské mestá pomáhajú ľuďom z Ukrajiny. Sprievodca na stiahnutie.

Doprava. Ako cestovať po Slovensku autom, autobusom a vlakom?

Zdravotná starostlivosť. Ako funguje a k akým službám majú cudzinci a cudzinky na Slovensku prístup.

Mapa poskytovateľov služieb