Zoznam zdravotných a sociálnych služieb na Slovensku.
e-VUC
Dohovoríte sa: Slovensky
17. April 2023

Popis

Na portáli e-VÚC nájdete informácie a kontakty na poskytovateľov služieb z oblasti zdravotníctva a sociálnej pomoci na celom Slovensku.

Web: https://www.e-vuc.sk/

Zdravotníctvo

 • Zdravotné obvody
 • Ambulatná pohotovostná služba
 • Lekárenská pohotovostná služba
 • Lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcok
 • Ambulantné zdravotnícke zariadenia
 • Ústavné zdravotnícke zariadenia
 • Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti
 • Mobilné odberové miesta

Sociálna pomoc

Len Banskobystrický, Trenčiansky, Žilinský a Prešovský kraj.

 • Druhy sociálnych služieb
 • Zoznam poskytovateľov sociálnych služieb

Doprava

Len Trenčiansky kraj.

 • Mapa zimnej údržby ciest

Kontakty

https://www.e-vuc.sk/
https://www.facebook.com/evuc.sk/