UkraineSlovakia.sk

Žiadosť o azyl na Slovensku

Obsah článku

Ak sa nemôžete vrátiť do krajiny vášho pôvodu z dôvodu prenasledovania alebo vojny, môžete požiadať o medzinárodnú ochranu. Na Slovensku existujú dve formy medzinárodnej ochrany. 

Azyl

Azyl môžete dostať, ak máte v krajine pôvodu opodstatnené obavy z prenasledovania. Prenasledovanie môže byť z rasových, národnostných alebo náboženských dôvodov, z dôvodov určitých politických názorov alebo pre príslušnosť k určitej sociálnej skupine.

O azyl môžete požiadať hneď pri vstupe na Slovensko na hraničnom priechode alebo na oddelení azylu Policajného zboru v Humennom. Ak už ste na území Slovenska, požiadať o azyl môžete aj na iných policajných útvaroch. Polícia vám vydá doklad na prepravu do záchytného tábora. Tam budú vykonané prvotné úkony azylového konania a dostanete ubytovanie a stravu. 

Po podaní žiadosti o azyl budete premiestnení do azylového zariadenia. Migračný úrad rozhodne o žiadosti vo väčšine prípadov do 6 mesiacov. Dovtedy ste povinní zdržiavať sa na území Slovenska.

Počas azylového konania máte:

  • právo na ubytovanie v azylovom zariadení,
  • právo na stravu,
  • právo na neodkladnú zdravotnú starostlivosť,
  • právo na psychologickú pomoc,
  • právo na základnú materiálnu pomoc a hygienické potreby,
  • právo na vzdelanie,
  • právo na sociálnu asistenciu,
  • právo na prístup k právnej pomoci a právnemu zastúpeniu. Môžete sa obrátiť na Ligu za ľudské práva, ako aj na Slovenskú humanitnú radu,
  • právo na tlmočníka do jazyka, ktorému rozumiete,
  • právo navštevovať kurz slovenského jazyka.

V Európskej únii platia pravidlá o tom, ktorá krajina je zodpovedná za rozhodnutie o vašej žiadosti o azyl (tzv. „dublinské konanie“). Ak požiadate o azyl v inej krajine Európskej únie, je možné, že budete vrátený na Slovensko. Je to preto, že podľa dublinských pravidiel by mala prvá krajina, v ktorej sa zaregistrujete, rozhodnúť o vašom azyle.

 

Doplnková ochrana

Doplnková ochrana môže byť poskytnutá v prípade, že nespĺňate podmienky na udelenie azylu, ale nemôžete sa vrátiť do svojej krajiny pôvodu, lebo vám tam hrozí vážne bezprávie (napr. z dôvodu prebiehajúceho vojnového konfliktu).

V prípade, že získate jednu z týchto foriem medzinárodnej ochrany, bude vám udelený pobyt na území SR a dostanete podporu v integrácii do slovenskej spoločnosti.

 

Asistovaný dobrovoľný návrat

Ak vám  polícia vydá rozhodnutie o vyhostení a rozhodnete sa dobrovoľne vrátiť do krajiny vášho pôvodu, môžete sa obrátiť na Medzinárodnú organizáciu pre migráciu (IOM). Pomôže vám s vybavením cestovných dokladov a organizáciou bezpečného a dôstojného návratu domov.

Obsah článku

Páčil sa Vám tento článok?

Radi vám
poradíme

Ďalšie články

Finančná pomoc pre zraniteľné osoby v roku 2024

Príchod na Slovensko – ako postupovať?

Podmienky vstupu na Slovensko. Víza, cestovanie s deťmi, domácimi zvieratami a opatrenia proti COVID-19.

Mobilné siete. Ktorá služba je najlepšia pre ľudí, ktorí prichádzajú na Slovensko?

Mapa poskytovateľov služieb