Ubytovanie na Slovensku. Odídenci z Ukrajiny môžu bývať zadarmo.

Ponúk ubytovania je dostatok.
Living room
Foto: Kyoshi Reyes / Unsplash

16. marca 2023

{{Contents}}

Dočasné a trvalé ubytovanie

Ako odídenec z Ukrajiny sa môžete uchádzať o bezplatné ubytovanie poskytované štátom, samosprávami, osobami a súkromnými firmami.

Prehľad o ponukách dočasného a trvalého ubytovania vám poskytnú pracovníci v Centrách pomoci. Kontaktné údaje a otváracie hodiny nájdete na stránke Centrum pomoci.

Bežné ponuky ubytovania nájdete online na stránkach Nehnutelnosti.sk, Reality.sk, Topreality.sk.

Informovať sa môžete aj osobne na obecných a mestských úradoch v mieste, kde máte záujem bývať.

Ubytovanie poskytované osobami a súkromnými firmami

Osoby a firmy majú nárok na finančný príspevok od štátu za každého ubytovaného odídenca z Ukrajiny.

Príspevok za ubytovanie cudzinca bude vládou SR vyplácaný prenajímateľom ubytovania do 31. mája 2023. Následne vláda SR predĺži, alebo pozastaví vyplácanie tejto pomoci.

Pre vás to znamená, že ubytovanie, vrátane spotreby vody, elektriny a plynu môžete mať do 31. mája 2023 bezplatne.

Bezplatné ubytovanie získate iba ak máte udelený štatút “Dočasného útočiska”. Viac sa dozviete v článku Dočasné útočisko.

Poskytnutie bezplatného ubytovania nie je povinnosť, ale ochota prenajímateľa izby, bytu, alebo domu. Preto si vopred overte, či prenajímateľ požiada o príspevok za ubytovanie cudzinca, alebo budete za ubytovanie platiť vy.

Ako požiadať o bezplatné ubytovanie

Ak sa prenajímateľ rozhodne poberať príspevok za ubytovanie cudzinca, potom, podľa zákona, nesmie od vás žiadať platby za ubytovanie ani spotrebu vody, elektriny a plynu. Ostatné doplnkové služby ako napríklad internet a televízia sú na vzájomnej dohode medzi vami a prenajímateľom.

Podanie žiadosti je jednoduché.

Žiadosť o príspevok za ubytovanie cudzinca musí prenajímateľ predložiť spolu so zmluvou o ubytovaní a vašimi osobnými údajmi vrátane dokladu o Dočasnom útočisku na obecnom, alebo mestskom úrade v mieste ubytovania.

Následne bude potrebné, aby ste raz mesačne oznámili obecnému, alebo mestskému úradu v mieste ubytovania, či stále bývate na mieste, kde ste sa registrovali.

Príspevok za ubytovanie cudzinca

Vláda SR poskytuje príspevok za ubytovanie cudzinca nasledovne:

 • Ubytovanie v bytoch a rodinných domoch:
  10 eur/dospelá osoba/deň
  5 eur/dieťa do 15 rokov/deň
 • Ubytovacie zariadenia, ktoré nie sú určené na podnikanie:
  12 eur/dospelá osoba/deň
  6 eur/dieťa do 15 rokov/deň
 • Hotely, penzióny a hostely:
  Podpora štátu nie je určená týmto formám ubytovania

O podmienkach a postupe podania žiadosti informuje Ministerstvo vnútra SR na stránke Príspevok za ubytovanie cudzinca.

Share on telegram
Share on facebook
Share on email