UkraineSlovakia.sk

Ubytovanie na Slovensku. Príspevok za ubytovanie ľudí s dočasným útočiskom.

Obsah článku

Dočasné a trvalé ubytovanie

Ponuky dočasného a trvalého ubytovania vám poskytnú pracovníci v centrách pomoci, v mimovládnych organizáciách, na ktoromkoľvek obecnom alebo mestskom úrade, alebo na špecializovaných webových stránkach s ponukami ubytovania.

Ponuky ubytovania online:

Príspevok za ubytovanie ľudí s dočasným útočiskom

Vlastníci bytov a rodinných domov, ktorí poskytnú ubytovanie ľuďom s dočasným útočiskom na Slovensku, môžu požiadať štát o príspevok za ubytovanie cudzinca.

Ako osoba s dočasným útočiskom na Slovensku môžete bývať zadarmo ak poskytovateľ vášho ubytovania požiada o tento príspevok a splní zákonom stanovené podmienky.

Platby za ubytovanie bude štát posielať priamo poskytovateľovi ubytovania.

Ubytovanie vám bude poskytnuté bezplatne a poskytovateľ ubytovania nesmie pýtať žiadne ďalšie poplatky za kúrenie, spotrebu elektriny, vody a plynu. Spoplatnené môžu byť iba doplnkové služby ako napríklad internet a televízia.

30. jún 2024

Príspevok za ubytovanie cudzinca bude štát vyplácať poskytovateľom ubytovania do 30. júna 2024. Následne vláda SR predĺži, alebo pozastaví vyplácanie tejto pomoci.

Ako požiadať o príspevok za ubytovanie

Žiadosť o príspevok za ubytovanie cudzinca podáva poskytovateľ ubytovania.

Podanie žiadosti je jednoduché.

Zmluvou o ubytovaní spolu s vašimi osobnými údajmi vrátane dokladu o dočasnom útočisku predloží poskytovateľ ubytovania na obecnom, alebo mestskom úrade v mieste ubytovania.

Následne každý mesiac oznámi obecnému alebo mestskému úradu či pokračujete v ubytovaní.

Výška príspevku

Príspevok bude vyplácaný poskytovateľovi ubytovania do 30. júna 2024 v nasledovnej výške:

  • Ubytovanie v bytoch a rodinných domoch: 5 eur/osoba/deň.
  • Ubytovacie zariadenia, ktoré nie sú určené na podnikanie: 6 eur/osoba/deň.
  • Hotely, penzióny a hostely: 6 eur/osoba/deň.

Podmienky získania príspevku

Podrobné podmienky a postup podania žiadosti nájdete na stránke Ministerstva vnútra SR.

Platenie dane z prenájmu v roku 2024

Majitelia nehnuteľností, ktorí ubytovali ľudí z Ukrajiny a získali príspevok od štátu, avšak komerčne neposkytujú prenájom, tento príjem nezdaňujú.

Naopak, majitelia nehnuteľností, ktorí prenajímajú svoj byt alebo dom v rámci podnikania (t.j. registrovali sa na daňovom úrade a majú pridelené DIČ pre účely prenájmu nehnuteľnosti) sú povinní podať daňové priznanie do konca marca 2024 a priznať príjem z prenájmu vrátane príspevku poskytnutého štátom.

Viac na stránke Ako podať daňové priznanie z prenájmu nehnuteľnosti.

Externé odkazy

Obsah článku

Páčil sa Vám tento článok?

Radi vám
poradíme

Ďalšie články

Finančná pomoc pre zraniteľné osoby v roku 2024

Príchod na Slovensko – ako postupovať?

Žiadosť o azyl na Slovensku

Podmienky vstupu na Slovensko. Víza, cestovanie s deťmi, domácimi zvieratami a opatrenia proti COVID-19.

Mapa poskytovateľov služieb