UkraineSlovakia.sk

Ubytovanie na Slovensku. Príspevok za ubytovanie ľudí s dočasným útočiskom.

Obsah článku

Dočasné a trvalé ubytovanie

Ponuky dočasného a trvalého ubytovania vám poskytnú pracovníci v centrách pomoci, v mimovládnych organizáciách, na ktoromkoľvek obecnom alebo mestskom úrade, alebo na špecializovaných webových stránkach s ponukami ubytovania.

Ponuky ubytovania online:

Príspevok za ubytovanie ľudí s dočasným útočiskom

Vlastníci bytov a rodinných domov, ktorí poskytnú ubytovanie ľuďom s dočasným útočiskom na Slovensku, môžu požiadať štát o príspevok za ubytovanie cudzinca.

Ako osoba s dočasným útočiskom na Slovensku môžete bývať zadarmo ak poskytovateľ vášho ubytovania požiada o tento príspevok a splní zákonom stanovené podmienky.

Platby za ubytovanie bude štát posielať priamo poskytovateľovi ubytovania.

Ubytovanie vám bude poskytnuté bezplatne a poskytovateľ ubytovania nesmie pýtať žiadne ďalšie poplatky za kúrenie, spotrebu elektriny, vody a plynu. Spoplatnené môžu byť iba doplnkové služby ako napríklad internet a televízia.

30. jún 2024

Príspevok za ubytovanie cudzinca bude štát vyplácať poskytovateľom ubytovania do 30. júna 2024. Následne vláda SR predĺži, alebo pozastaví vyplácanie tejto pomoci.

Ako požiadať o príspevok za ubytovanie

Žiadosť o príspevok za ubytovanie cudzinca podáva poskytovateľ ubytovania.

Podanie žiadosti je jednoduché.

Zmluvou o ubytovaní spolu s vašimi osobnými údajmi vrátane dokladu o dočasnom útočisku predloží poskytovateľ ubytovania na obecnom, alebo mestskom úrade v mieste ubytovania.

Následne každý mesiac oznámi obecnému alebo mestskému úradu či pokračujete v ubytovaní.

Výška príspevku

Príspevok bude vyplácaný poskytovateľovi ubytovania do 30. júna 2024 v nasledovnej výške:

  • Ubytovanie v bytoch a rodinných domoch: 5 eur/osoba/deň.
  • Ubytovacie zariadenia, ktoré nie sú určené na podnikanie: 6 eur/osoba/deň.
  • Hotely, penzióny a hostely: 6 eur/osoba/deň.

Podmienky získania príspevku

Podrobné podmienky a postup podania žiadosti nájdete na stránke Ministerstva vnútra SR.

Platenie dane z prenájmu v roku 2024

Majitelia nehnuteľností, ktorí ubytovali ľudí z Ukrajiny a získali príspevok od štátu, avšak komerčne neposkytujú prenájom, tento príjem nezdaňujú.

Naopak, majitelia nehnuteľností, ktorí prenajímajú svoj byt alebo dom v rámci podnikania (t.j. registrovali sa na daňovom úrade a majú pridelené DIČ pre účely prenájmu nehnuteľnosti) sú povinní podať daňové priznanie do konca marca 2024 a priznať príjem z prenájmu vrátane príspevku poskytnutého štátom.

Viac na stránke Ako podať daňové priznanie z prenájmu nehnuteľnosti.

Externé odkazy

Obsah článku

Páčil sa Vám tento článok?

Radi vám
poradíme

Ďalšie články

Motivačný list je dôležitejší ako sa zdá. Presvedčte zamestnávateľa, prečo si vybrať práve vás.

Finančná pomoc pre zraniteľné osoby v roku 2024

Príchod na Slovensko – ako postupovať?

Žiadosť o azyl na Slovensku

Mapa poskytovateľov služieb