Registrácia dočasného útočiska, poradenstvo, materiálna pomoc, psychologická pomoc, detský kútik.

Popis

Ak prichádzate z Ukrajiny navštívte Asistenčné centrum Bottova. Centrum bolo zriadené Magistrátom mesta Bratislava v spolupráci so štátnymi orgánmi, mimovládnymi organizáciami a medzinárodnými organizáciami.

V centre sú vám k dispozícii nasledovné služby:

 • registrácia dočasného útočiska,
 • právne poradenstvo,
 • zdravotné poradenstvo,
 • pracovné poradenstvo,
 • poradenstvo migračného úradu,
 • psychosociálna pomoc,
 • humanitárna a materiálna pomoc,
 • detský kútik,
 • komunitné a kultúrne aktivity (aj rozdelené skupiny pre deti, mládež a seniorov),
 • jazykové kurzy a konverzácie.

Podrobnosti

 • Služby nie sú dostupné počas verejných sviatkov.
 • Služby sú určené pre ľudí z Ukrajiny.
 • Služby poskytuje aj ženský personál.
 • V lokalitách sú oddelené a ľahko dostupné toalety pre ženy a mužov.
 • Vstup nie je bez bariér.
 • Tieto služby sú bez poplatku.

Kontakty

Asistenčné centrum Bottova – Bottova 7, Bratislava Zobraziť na mape

https://bratislava.sk/
https://bratislava.sk/bratislava-pre-ukrajinu/
https://www.instagram.com/bratislava.sk
https://www.facebook.com/Bratislava.sk

katarina.markova@bratislava.sk

+421 902 972 359 (slovensky, ukrajinsky)