UkraineSlovakia.sk

Legálny pobyt na Slovensku. Prehľad možností ako študovať, pracovať a získať sociálne zabezpečenie.

Obsah článku

Vstup z Ukrajiny na Slovensko

Vzhľadom na pretrvávajúcu vojnu môžete z Ukrajiny prekročiť hranicu na územie Slovenska s vaším cestovným pasom, alebo ukrajinským občianskym preukazom. Nepotrebujete žiadne iné povolenia ani víza.

Bez víz môžete vstúpiť na Slovensko aj keď nemáte ukrajinské občianstvo.

Po vstupe sa môžete slobodne pohybovať po Slovensku po dobu 90 dní.

Čítajte nižšie, aké sú možnosti legalizovania vášho pobytu.

Bezvízový pobyt na 90 dní

Ak pochádzate z Ukrajiny, alebo jednej z krajín uvedenej v zozname bezvízového vstupu, môžete na Slovensku zostať 90 dní. Počas tejto doby môžete cestovať aj do krajín, ktoré sú súčasťou Schengenského priestoru. Pre bezproblémový pohyb v Schengene je potrebné mať platný cestovný pas.

Bez víz je v SR možné sezónne sa zamestnať, kedy sa môže vyžadovať povolenie na pobyt, existujú však aj výnimky, kedy sa prechodný pobyt na účel zamestnania nevyžaduje do 90 dní od začiatku pobytu na území Slovenskej republiky.

Na dĺžku vášho bezvízového pobytu vám odporúčame kúpiť si cestovné poistenie pre prípad platieb za zdravotnú starostlivosť.

Ak máte záujem zostať na Slovensku, môžete požiadať o dočasné útočisko kedykoľvek počas trvania vášho bezvízového pobytu, najlepšie hneď po prekročení hranice.

Ohlasovacia povinnosť

Do 3 pracovných dní od prekročenia hranice ohláste slovenským úradom adresu vášho pobytu.

Zmenu miesta pobytu je potrebné hlásiť do 5 pracovných dní od momentu, kedy nastala.

Možno tak urobiť viacerými spôsobmi.

 • Ohlásiť svoj pobyt môžete poštou. Vyplňte formulár Hlásenie pobytu (PDF 511 kB), vytlačte ho, podpíšte a pošlite na adresu cudzineckej polície, ktorá sa nachádza najbližšie k miestu vášho pobytu. Adresy nájdete na stránke Cudzinecká polícia.
 • Ohlásiť svoj pobyt môžete aj osobne na oddelení cudzineckej polície, ktorá sa nachádza najbližšie k miestu vášho pobytu. Adresy nájdete na stránke Cudzinecká polícia.
 • Ak máte zabezpečené ubytovanie v ubytovacom zariadení (hotel, hostel, penzión, …), ohlasovaciu povinnosť za vás splní ubytovateľ. V tomto prípade nemusíte nič robiť.

Dočasné útočisko

V súčasnosti ide o najjednoduchší spôsob legalizovania pobytu na Slovensku pre ľudí utekajúcich pred vojnou v Ukrajine. Dočasné útočisko môžete získať ihneď po vašom príchode na Slovensko.

Podanie žiadosti je bežne rýchle a zaberie iba niekoľko minút.

Dočasné útočisko vám okrem iného umožní legálne pracovať.

Viac sa dočítate na stránke Dočasné útočisko.

Prechodný pobyt

Ak sa na Slovensku chcete zdržiavať dlhšie ako 90 dní v priebehu pol roka, môžete požiadať o prechodný pobyt.

Povolenie na prechodný pobyt sa prvýkrát udeľuje na maximálne 2 roky a môže sa opakovane predlžovať. V prípade štúdia vám môže byť prechodný pobyt udelený na predpokladanú dĺžku štúdia maximálne na 5 rokov.

Prechodný pobyt sa udeľuje vždy iba na jeden konkrétny účel:

 • štúdium,
 • zamestnanie,
 • podnikanie,
 • osobitná činnosť (umelecká, športová, lektorská, stáž, dobrovoľníctvo, liečenie),
 • zlúčenie najbližšej rodiny (manžel, manželka, deti, rodičia),
 • výskum a vývoj,
 • plnenie služobných povinností civilnými zložkami ozbrojených síl.

Pre podanie žiadosti o prechodný pobyt potrebujete mať platný cestovný pas, vopred zabezpečené ubytovanie na Slovensku (hotel, hostel, penzión, súkromná osoba, atď.), doklad potvrdzujúci účel pobytu, výpis z registra trestov a dostatok financií najmenej po dobu jedného roka (minimálne 268,88 eur na mesiac).

Počas trvania platnosti vášho prechodného pobytu môžete vycestovať a opätovne vstupovať na územie Slovenskej republiky.

Požiadať o prechodný pobyt môžete na oddelení cudzineckej polície, ktoré je najbližšie k miestu vášho pobytu, alebo na veľvyslanectve Slovenskej republiky, ak sa nachádzate mimo územia Slovenska.

Viac tu – Ako získať prechodný pobyt na Slovensku? (strana 8).

Trvalý pobyt

Trvalý pobyt je forma legálneho pobytu cudzinca, ktorá vám umožní dlhodobo žiť na Slovensku. Môžete študovať, pracovať, podnikať, cestovať do zahraničia, mať prístup k zdravotnej starostlivosti a k sociálnemu zabezpečeniu.

Prvýkrát sa trvalý pobyt udeľuje na 5 rokov, nazýva sa “Prvé povolenie”. Až po tomto období môžete požiadať o predĺženie na dobu neurčitú. (bez časového obmedzenia).

O prvé povolenie na trvalý pobyt môžete požiadať, ak ste:

 • manžel alebo manželka občana SR s trvalým pobytom na území SR alebo závislý príbuzný v priamom rade občana SR s trvalým pobytom na území SR,
 • slobodné dieťa mladšie ako 18 rokov zverené do osobnej starostlivosti cudzinca, ktorý je manželom občana SR s trvalým pobytom na území SR,
 • slobodné dieťa mladšie ako 18 rokov cudzinca s povolením na trvalý pobyt alebo dieťa mladšie ako 18 rokov zverené do osobnej starostlivosti cudzinca s povolením na trvalý pobyt,
 • nezaopatrené dieťa staršie ako 18 rokov cudzinca s povolením na trvalý pobyt.

Povolenie na trvalý pobyt na dobu neurčitú môžete požiadať až potom, čo ste už získali povolenie na dočasný pobyt, alebo prvé povolenie na trvalý pobyt.

Pre podanie žiadosti o prechodný pobyt potrebujete mať platný cestovný pas, vopred zabezpečené ubytovanie na Slovensku (hotel, hostel, penzión, súkromná osoba, atď.), výpis z registra trestov a dostatok financií najmenej po dobu jedného roka (minimálne 235 eur na mesiac).

Požiadať o trvalý pobyt môžete na oddelení cudzineckej polície, ktoré je najbližšie k miestu vášho pobytu, alebo na veľvyslanectve Slovenskej republiky, ak sa nachádzate mimo územia Slovenska.

Viac tu – Ako získať trvalý pobyt na Slovensku? (strana 16).

Medzinárodná ochrana / Azyl

O medzinárodnú ochranu môžete na Slovensku požiadať, ak krajina, ktorej ste občanom, vám nevie zabezpečiť ochranu pred nebezpečenstvom.

Napríklad ak vám hrozí prenasledovanie, ohrozenie života alebo slobody z rasových, národnostných, náboženských dôvodov, z dôvodov vašich politických názorov, alebo príslušnosti k určitej sociálnej skupine.

Azyl je forma trvalého pobytu na dobu neurčitú (bez časového obmedzenia).

O azyl požiadajte pri vstupe na územie Slovenskej republiky, alebo čo najskôr po vstupe, alebo keď sa dozviete o dôvodoch, pre ktoré sa nemôžete vrátiť.

 • Na hraničnom priechode oslovte pracovníkov hraničnej polície.
 • Na letisku v Bratislave, Košiciach, alebo Poprade oslovte políciu v tranzitnom priestore letiska.
 • Ak ste už na území Slovenska navštívte osobne oddelenie azylu cudzineckej polície v meste Humenné – toto je jediný úrad, ktorý prijíma žiadosti o azyl.

Žiadosť o azyl musí podať každá dospelá osoba samostatne.

Každý žiadateľ o azyl musí byť osobne prítomný pri podaní vyhlásenia na polícii. Rovnako musia byť prítomné aj maloleté deti.

Počas čakania na udelenie azylu sú deti do 16 rokov povinné chodiť do školy. Základné vzdelanie je bezplatné. Môžete tiež študovať na strednej a vysokej škole.

Pracovné povolenie získate po 6 mesiacoch od podania žiadosti o azyl. Existujú tu niektoré výnimky. Pracovať okamžite, teda aj počas čakania na udelenie azylu, môžete ak spĺňate niektorú z nasledujúcich podmienok:

 • Máte ukrajinské občianstvo.
 • Niektorý z blízkych členov vašej rodiny (manžel, manželka, alebo rodič) má ukrajinské občianstvo.
 • V súčasnosti už máte inú formu legálneho pobytu, ktorá vás oprávňuje zamestnať sa.

Majte na pamäti, že dočasné útočisko, a s ním spojená možnosť pracovať, zaniká v čase podania žiadosti o azyl.

Buďte trpezliví. Azylový proces je pomerne zdĺhavý a v niektorých prípadoch môže trvať aj 6 mesiacov.

Vďaka azylu získate na Slovensku trvalý pobyt na dobu neurčitú (bez časového obmedzenia). Ďalej získate právo pracovať a študovať na Slovensku, niektoré formy sociálnej podpory, bezplatnú základnú zdravotnú starostlivosť a možnosť cestovať v rámci krajín Schengenského priestoru.

Ak po udelení azylu vycestujete späť do krajiny, pred ktorou vám Slovenská republika poskytla ochranu, azyl vám môže byť odňatý.

Pozrite si lokalitu oddelenia azylu cudzineckej polície v meste Humenné.

Viac tu – Najčastejšie kladené otázky o azyle (PDF 960 kB).

Pomoc pri legalizovaní pobytu

Pokiaľ hľadáte pomoc s riešením svojej situácie, alebo máte ťažkosti v komunikácii s úradmi, kontaktujte tieto mimovládne organizácie.

Externé odkazy

Obsah článku

Páčil sa Vám tento článok?

Radi vám
poradíme

Ďalšie články

Motivačný list je dôležitejší ako sa zdá. Presvedčte zamestnávateľa, prečo si vybrať práve vás.

Finančná pomoc pre zraniteľné osoby v roku 2024

Príchod na Slovensko – ako postupovať?

Žiadosť o azyl na Slovensku

Mapa poskytovateľov služieb