UkraineSlovakia.sk

Liga za duševné zdravie

Liga za duševné zdravie
LGBTI+Poskytovanie informáciíPre detiPre mladýchPsychologická pomocSlužby pre seniorovSlužby pre ženySociálna starostlivosťVoľnočasové aktivity
Dohovoríte sa: Slovensky, Українська
Lokalita: celé Slovensko

Popis

Psychosociálna starostlivosť

Poskytujeme psychosociálnu starostlivosť a podporu pre ľudí z Ukrajiny.

Projekt Rodovo podmienené násilie

Projekt Rodovo podmienené násilie má za cieľ zlepšiť osvetu týkajúcu sa ženského zdravia a zároveň pomôcť konkrétnym prípadom rodovo podmieneného násilia konkrétne podľa potreby.
Hlavnými zásadami projektu sú anonymitadôvernosťneodsudzovanieorientácia na klienta a snaha zabezpečiť, čo najlepšie služby ( zdravotné, právne, sociálne, psychologické atď.) požadované v jednotlivých prípadoch rodovo podmieneného násilia za pomoci partnerských organizácií a občianskych združení.

V každom kraji Slovenska má Liga za duševné zdravie a EQUITA vytvorené dvojice pracovníčok, ktoré spoločne zabezpečujú takzvaný „prípadový manažment (case management)“, individuálne podľa potrieb klientov, ktorí sa stali obeťami rodovo podmieneného násilia.

Ste obeťou? Kontaktujte uahelpmail@linkanezabudka.sk

Pozrite si viac.

Mapa podujatí a poskytovateľov

Podporu v oblasti duševného zdravia potrebuje každý z nás. Či už preferujete pomoc od odborníka, svojpomocnej skupiny, v Akadémii zotavenia alebo vám pomôže rozhovor s človekom, ktorý už prekonal podobnú situáciu. V mape podpory nájdete presne to, čo potrebujete.

Linka dôvery Nezábudka

Zostavili sme tím ukrajinsky hovoriacich profesionálov a profesionálok s dlhoročnou praxou v odbore psychológie a psychiatrie, a s výcvikom v dištančnom poradenstve, ktorí sa s vami ochotne porozprávajú a pomôžu vám prekonať akútne emočné ťažkosti.

Zároveň vás pomôžu nasmerovať na ďalšiu odbornú pomoc (zdravotnú, sociálnu, právnu).

0800 222 450 – Ukrajinsky – 12/7 (9:00-21:00) – bezplatne – anonymne.
0800 800 566 – Slovensky – nonstop – bezplatne – anonymne.

Podrobnosti

  • Nie je potrebné si dohodnúť stretnutie vopred
  • Vstup na lokalitu je bez bariér.
  • V lokalite sú oddelené a ľahko dostupné toalety.
  • Služby poskytuje aj ženský personál.
  • Služby sú bez poplatku.

Kontakty

https://dusevnezdravie.sk/
https://dusevnezdravie.sk/project/kalendar-akcii-projektu-slovensko-s-ukrajinou/
https://dusevnezdravie.sk/mapapodpory/

https://www.facebook.com/ligazadusevnezdravie
https://www.instagram.com/ligazadusevnezdravie/

+421 918 607 212

dusevnezdravie@dusevnezdravie.sk

Mapa

Páčil sa Vám tento článok?

Aká informácia vám pomohla
a čo vám chýba na týchto stránkach?

Ďalšie články

Finančná pomoc pre zraniteľné osoby v roku 2024

Príchod na Slovensko – ako postupovať?

Žiadosť o azyl na Slovensku

Podmienky vstupu na Slovensko. Víza, cestovanie s deťmi, domácimi zvieratami a opatrenia proti COVID-19.