UkraineSlovakia.sk

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR)

UPSVaR
Poskytovanie informáciíSociálna starostlivosťZamestnanie
Dohovoríte sa: Slovensky, Українська
Lokalita: celé Slovensko

Popis

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) poskytuje podporu aj občanom Ukrajiny a ich rodinným príslušníkom, ktorí majú doklad o tolerovanom pobyte na území Slovenskej republiky s označením „Odídenec“.

Za rodinného príslušníka občana Ukrajiny sa považuje:

 • manžel a manželka (nemusí mať ukrajinské občianstvo)
 • maloleté dieťa
 • rodič maloletého dieťaťa, ktoré je štátnym občanom Ukrajiny

Zamestnanie

ÚPSVaR poskytuje konzultácie a pomoc pri hľadaní práce. V prípade záujmu môžete kontaktovať ÚPSVaR v mieste vášho pobytu za účelom sprostredkovania voľného pracovného miesta. Prehľad pracovných ponúk nájdete na ISTP.sk.

Zamestnávatelia môžu zamestnať občanov Ukrajiny, ktorým bolo poskytnuté dočasné útočisko nasledujúcimi formami:

 • pracovného pomeru (t.j.na pracovnú zmluvu)
 • alebo formou dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Dávky v hmotnej núdzi

Dávky v hmotnej núdzi môžu získať aj ľudia z Ukrajiny ak splnia zákonom stanovené podmienky.

Predložte potvrdenie o dočasnom útočisku osobne na úrade alebo poštou spolu so žiadosťou o dávku v hmotnej núdzi. Potrebné formuláre nájdete u pracovníkov úradu alebo na recepcii v sídle úradov.

V prípade, ak sa na jednom mieste zdržiava väčší počet mamičiek a detí, vieme prostredníctvom terénnych pracovníkov prísť na miesto ubytovania. Žiadosť je však potrebné zaslať poštou alebo e-mailom s kompletným kontaktom (vaše meno, adresa, tel. číslo).

Dávky v hmotnej núdzi sú vyplácané na pošte v mieste ubytovania po 18. dni v mesiaci.

Dotácia na stravu

Ak máte legálny pobyt na území Slovenska, vaše dieťa navštevuje školu alebo materskú škôlku, môžete získať dotáciu na stravu v školskej jedálni.

Dotácia bude poskytnutá deťom z takej domácnosti, ktorá poberá dávky v hmotnej núdzi (viď vyššie) alebo ktorej mesačný príjem je najviac vo výške životného minima.

Výška finančného príspevku na stravu sa pohybuje od 1,40 eur do 2,30 eur na deň.

Dotáciu môžete získať ak dieťa spĺňa jednu z nasledovných podmienok:

Navštevuje posledný ročník materskej školy,
Študuje v ktoromkoľvek ročníku na základnej škole,
Študuje 1. až 4. ročník na osemročnom gymnáziu, alebo
Študuje v 1. ročníku päťročného programu na strednej škole po prijatí z ôsmeho ročníka základnej školy.

Stiahnite si odporúčaný vzor návratky (súbor DOCX 30 kB), vyplňte a podpíšte formulár a odovzdajte ho administratívnym pracovníkom na škole alebo v materskej škôlke, ktorú vaše dieťa navštevuje.

Viac informácií vám poskytnú pracovníci v škole alebo materskej škôlke alebo si prečítajte informácie na oficiálnej stránke ÚPSVaR v článku Dotácia na stravu.

Podrobnosti

 • Služby nie sú dostupné počas verejných sviatkov.
 • Nárok na služby majú ľudia z Ukrajiny s dočasným útočiskom.
 • Vstupy nie sú vo všetkých lokalitách bez bariér.
 • Služby poskytuje aj ženský personál.
 • Služby sú bez poplatku.

Otváracie hodiny

Pondelok: 8:00-12:00 a 13:00-15:0
Utorok: 8:00-12:00 a 13:00-15:00
Streda: 8:00-12:00 a 13:00-17:00
Štvrtok: zatvorené
Piatok: 8:00 -12:00

Kontakty

https://www.upsvr.gov.sk/
https://www.upsvr.gov.sk/ukraine.html?page_id=1160080

 • Banská Bystrica – Skuteckého 39, Banská Bystrica – Zobraziť na mape – Tel: +421 48 2441 101, Email: bb@upsvr.gov.sk
 • Banská Štiavnica – A.T. Sytnianského 1180, Banská Štiavnica – Zobraziť na mape – Tel: +421 45 2444 100, Email: bs@upsvr.gov.sk
 • Bardejov – Dlhý rad 2748, Bardejov – Zobraziť na mape – Tel: +421 54 2440 100, Email: bj@upsvr.gov.sk
 • Bratislava – Vazovova 7/A, Bratislava – Zobraziť na mape – Tel: +421 2 2044 3700, Email: ba@upsvr.gov.sk
 • Brezno – Rázusová 40, Brezno – Zobraziť na mape – Tel: +421 48 2442 101, Email: br@upsvr.gov.sk
 • Čadca – Matičné námestie 1617, Čadca – Zobraziť na mape – Tel: +421 41 2448 859, Email: ca@upsvr.gov.sk
 • Dolný Kubín – Námestie slobody 1268/1, Dolný Kubín – Zobraziť na mape – Tel: +421 43 2448 859, Email: dk@upsvr.gov.sk
 • Dunajská Streda – Ádorská 41, Dunajská Streda – Zobraziť na mape – Tel: +421 31 2440 101, Email: ds@upsvr.gov.sk
 • Galanta – Staničná 5, Galanta – Zobraziť na mape – Tel: +421 31 2444 101, Email: ga@upsvr.gov.sk
 • Humenné – Kukorelliho 1, Humenné – Zobraziť na mape – Tel: +421 57 2440 100, Email: he@upsvr.gov.sk
 • Kežmarok – MUDr. Alexandra 61, Kežmarok – Zobraziť na mape – Tel: +421 52 2442 124, Email: kk@upsvr.gov.sk
 • Komárno – Župná 15, Komárno – Zobraziť na mape – Tel: +421 35 2443 101, Email: kn@upsvr.gov.sk
 • Košice – Staničné námestie 9, Košice – Zobraziť na mape – Tel: +421 55 2440 101, Email: ke@upsvr.gov.sk
 • Levice – Ľ. Štúra 53, Levice – Zobraziť na mape – Tel: +421 36 2440 100, Email: lv@upsvr.gov.sk
 • Liptovský Mikuláš – M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš – Zobraziť na mape – Tel: +421 44 2440 999, Email: lm@upsvr.gov.sk
 • Lučenec – F. Lehára 18, Lučenec – Zobraziť na mape – Tel: +421 47 2440 100, Email: lc@upsvr.gov.sk
 • Malacky – Záhorácka 2942/60A, Malacky – Zobraziť na mape – Tel: +421 34 2444 101, Email: ma@upsvr.gov.sk
 • Martin – Novomeského 4, Martin – Zobraziť na mape – Tel: +421 43 2440 101, Email: mt@upsvr.gov.sk
 • Michalovce – Saleziánov 1, Michalovce – Zobraziť na mape – Tel: +421 56 2440 101, Email: mi@upsvr.gov.sk
 • Námestovo – Námestie A. Bernoláka 4, Námestovo – Zobraziť na mape – Tel: +421 43 2445 999, Email: no@upsvr.gov.sk
 • Nitra – Štefánikova trieda 88, Nitra – Zobraziť na mape – Tel: +421 37 2440 101, Email: nr@upsvr.gov.sk
 • Nové Mesto nad Váhom – Hviezdoslavova 2469/40, Nové Mesto nad Váhom – Zobraziť na mape – Tel: +421 32 2441 101, Email: nm@upsvr.gov.sk
 • Nové Zámky – F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky – Zobraziť na mape – Tel: +421 35 2440 101, Email: nz@upsvr.gov.sk
 • Partizánske – Námestie SNP 151, Partizánske – Zobraziť na mape – Tel: +421 38 2442 101, Email: pe@upsvr.gov.sk
 • Pezinok – Moyzesova 2, Pezinok – Zobraziť na mape – Tel: +421 33 2443 101, Email: pk@upsvr.gov.sk
 • Piešťany – Krajinská 5053, Piešťany – Zobraziť na mape – Tel: +421 33 2441 100, Email: pn@upsvr.gov.sk
 • Poprad – Hraničná 667/13, Poprad – Zobraziť na mape – Tel: +421 52 2440 101, Email: pp@upsvr.gov.sk
 • Považská Bystrica – Centrum 8/12, Považská Bystrica – Zobraziť na mape – Tel: +421 42 2440 101, Email: pb@upsvr.gov.sk
 • Prešov – Slovenská 87, Prešov – Zobraziť na mape – Tel: +421 51 2440 100, Email: po@upsvr.gov.sk
 • Prievidza – Šumperská 35, Prievidza – Zobraziť na mape – Tel: +421 46 2440 100, Email: pd@upsvr.gov.sk
 • Revúca – Gen. Viesta 1103/4, Revúca – Zobraziť na mape – Tel: +421 58 4423 750, Email: ra@upsvr.gov.sk
 • Rimavská Sobota – Čerenčianska 18, Rimavská Sobota – Zobraziť na mape – Tel: +421 47 2450 101, Email: rs@upsvr.gov.sk
 • Rožňava – Šafárikova 112, Rožňava – Zobraziť na mape – Tel: +421 58 2440 100, Email: rv@upsvr.gov.sk
 • Ružomberok – Námestie Slobody 9, Ružomberok – Zobraziť na mape – Tel: +421 44 2443 101, Email: rk@upsvr.gov.sk
 • Senica – Vajanského 17/1, Senica – Zobraziť na mape – Tel: +421 34 2440 101, Email: se@upsvr.gov.sk
 • Spišská Nová Ves – Odborárov 53, Spišská Nová Ves – Zobraziť na mape – Tel: +421 53 2440 101, Email: sn@upsvr.gov.sk
 • Stará Ľubovňa – Farbiarska 57, Stará Ľubovňa – Zobraziť na mape – Tel: +421 52 2446 101, Email: sl@upsvr.gov.sk
 • Stropkov – Hlavná 26, Stropkov – Zobraziť na mape – Tel: +421 54 2444 101, Email: sp@upsvr.gov.sk
 • Topoľčany – Škultétyho 1577/8, Topoľčany – Zobraziť na mape – Tel: +421 38 2440 101, Email: to@upsvr.gov.sk
 • Trebišov – M. R. Štefánika 73, Trebišov – Zobraziť na mape – Tel: +421 56 2445100, Email: tv@upsvr.gov.sk
 • Trenčín – M.R.Štefánika 20, Trenčín – Zobraziť na mape – Tel: +421 32 2440 101, Email: tn@upsvr.gov.sk
 • Trnava – Jána Bottu 4, Trnava – Zobraziť na mape – Tel: +421 33 2440 101, Email: tt@upsvr.gov.sk
 • Veľký Krtíš – Madácha 2, Veľký Krtíš – Zobraziť na mape – Tel: +421 47 2451 101, Email: vk@upsvr.gov.sk
 • Vranov nad Topľou – Námestie slobody 5, Vranov nad Topľou – Zobraziť na mape – Tel: +421 57 2445 101, Email: vt@upsvr.gov.sk
 • Zvolen – J.Jiskru 249/6, Zvolen – Zobraziť na mape – Tel: +421 45 2441 101, Email: zv@upsvr.gov.sk
 • Žilina – Hurbanova 16, Žilina – Zobraziť na mape – Tel: +421 41 2440 101, Email: za@upsvr.gov.sk

Mapa

Páčil sa Vám tento článok?

Aká informácia vám pomohla
a čo vám chýba na týchto stránkach?

Ďalšie články

Často kladené otázky. Odpovedáme ľuďom, ktorí bývajú alebo sa chystajú prísť na Slovensko.

Podmienky vstupu na Slovensko. Víza, cestovanie s deťmi, domácimi zvieratami a opatrenia proti COVID-19.

Legálny pobyt na Slovensku. Prehľad možností ako študovať, pracovať a získať sociálne zabezpečenie.

Peniaze a bankové služby. Zámena ukrajinských hrivien za eurá a zvýhodnené služby bánk.