Riešenie právneho problému, kontakty na advokátov poskytujúcich bezplatné právne poradenstvo a služby.

Popis

Informovanie o spôsobe ako kontaktovať advokáta.

Základné nasmerovanie ako riešiť právny problém.

Právne informácie v súvislosti s dočasným útočiskom.

Databáza kontaktov na advokátov zapojených do bezplatnej právnej pomoci pre ľudí z Ukrajiny.

Poskytnutie písomného vysvetlenia ako filtrovať v zozname advokátov podľa špecifík konkrétneho prípadu.

Poskytnutie kontaktu na ukrajinského advokáta, ak má otázka presah na ukrajinské právo.

Poskytnutie kontaktu na advokátov v zahraničí, ak sa otázka týka právnej pomoci v inom štáte EÚ.

Stáže pre ľudí z Ukrajiny s právnickým vzdelaním, ktorí sú zapísaní v zozname Ukrajinskej národnej advokátskej komory.

Podrobnosti

  • Služby sú dostupné počas verejných sviatkov iba v akútnych prípadoch.
  • Služby poskytuje aj ženský personál.
  • Stretnutie je možné dohodnúť na mieste bez bariér.
  • Tieto služby sú bez poplatku.

Adresa

Sak.sk

Otváracie hodiny

Pondelok: 9:00–17:00
Utorok: 9:00–17:00
Streda: 9:00–17:00
Štvrtok: 9:00–17:00
Piatok: 9:00–17:00
V prípade akútnej situácie môžete volať aj v inom čase.