Právne služby v oblasti rodinného, pracovného a občianskeho práva.

Popis

Právne služby v oblasti rodinného práva

 • odovzdanie dieťaťa do výchovy a starostlivosti
 • určenie výšky výživného
 • rozvod a súvisiace oblasti rodinného práva

Právne služby v oblasti pracovného práva

 • overovanie pracovných zmlúv
 • vysvetlenie právnych predpisov pracovného práva
 • nevyplatenie mzdy
 • skončenie pracovného pomeru
 • nespravodlivé pracovné podmienky
 • diskriminácia na pracovisku

Právne služby v oblasti občianskeho práva

 • kontrola zákonnosti nájomných zmlúv a iných zmlúv
 • asistencia v ostatných oblastiach občianskeho práva

Veľkokapacitné centrum

 • právne poradenstvo
 • právna pomoc
 • dočasné útočisko

Predbežná konzultácia

 • Predbežná konzultácia sa poskytuje v trvaní max. jednej hodiny a je spoplatnená sumou 4,50 €.
 • Vysvetlenie podmienok na poskytnutie právnej pomoci.
 • Základná právna rada.
 • Upozornenie na nebezpečenstvo zmeškania lehoty v konkrétnom prípade.
 • Pomoc pri vypĺňaní žiadosti o poskytnutie právnej pomoci.

Podrobnosti

 • Služby nie sú dostupné počas verejných sviatkov.
 • Stretnutie je vhodné dohodnúť vopred telefonicky prostredníctvom Call centra.
 • Služby poskytuje aj ženský personál.
 • Vstup je bez bariér.
 • K dispozícii tlmočenie do ukrajinského alebo ruského jazyka.

Adresa

Račianska 71, Bratislava

Ukázať na mape

Kontakty

Call centrum +421 650 105 100 (pondelok – piatok: 8:00 – 17:00)
info@centrumpravnejpomoci.sk
https://www.centrumpravnejpomoci.sk/
https://www.instagram.com/centrumpravnejpomoci/
https://www.facebook.com/centrumpravnejpomoci.sk/

Otváracie hodiny

Pondelok: 8:00 – 15:00
Utorok: 8:00 – 15:00
Streda: 8:00 – 16:00
Štvrtok: 8:00 – 15:00