Psychologická pomoc v akútnych životných situáciách.

Popis

Psychologická pomoc v akútnych životných situáciách. Pomoc je bezplatná, funguje krátkodobo a na princípoch anonymity.

Poskytujeme psychosociálnu podporu ľuďom utekajúcim pred vojnou na Ukrajine na individuálnej, rodinnej, skupinovej aj komunitnej úrovni.

Náš mobilný tím je dostupný v jednotlivých krajoch Slovenska, ako aj na hraničných priechodoch medzi Slovenskom a Ukrajinou, hotspote v Košiciach a tranzitnom centre v Michalovciach. V prípade potreby môže mobilný tím prísť na vami určené miesto v rámci kraja.

Podrobnosti

  • Služby sú dostupné aj počas verejných sviatkov.
  • Stretnutie si dohodnite vopred na niektorom z nižšie uvedených telefónnych čísel alebo e-maily.
  • Služby poskytuje aj ženský personál.
  • V lokalitách sú oddelené a ľahko dostupné toalety pre ženy a mužov.
  • Vstup nie je bez bariér.
  • Tieto služby sú bez poplatku.

Kontakty

https://ipcko.sk/kacko/

Dohodnite si stretnutie na bezplatnom nonstop telefónnom čísle Krízovej linky pomoci 0800 500 333 alebo 0800 500 888 alebo prostredníctvom niektorého z nižšie uvedených e-mailov.